Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


PREVZATÉ TEXTY

Rôzne pohľady na homosexualitu v textoch prevzatých z domácich i zahraničných zdrojov| 0-15 | 15-25 |

Drahá paní doktorko!

uverejnené dňa 14. 02. 2008 | Autor/ka: Prevzaté viz. zdroj | Zdroj: 004.CZ

Ze srdce Vám děkuji, že vynakládáte tolik obětavého úsilí, abyste lidem přiblížila Boží zákony. Lecčemus jsem se díky Vašemu vysílání naučil a o toto poznání se snažím podílet s co největším počtem lidí. Například když se někdo pokouší obhajovat své homosexuální chování, připomenu mu prostě Třetí Mojžíšovu (Leviticus 18, 22), kde jasně stojí, že jde o ohavnost. A basta fidli

celý text >>

Převrat v katolickém učení o homosexualitě

uverejnené dňa 09. 02. 2008 | Autor/ka: und Kirche (HuK). |

Následující článek vyšel v informacích Homosexuelle und Kirche (HuK). Popisují se v něm novější přístupy k teologickému chápání homosexuality, které jsou obsaženy v článku »Homosexualita« ve standardním katolickém díle »Lexikon für Kirche und Theologie«. (Zde ve srozumitelnějším výkladu.)

celý text >>

Homosexualita nie je hriech

uverejnené dňa 09. 02. 2008 | Autor/ka: Marián Repa, So?a Koželová | Zdroj: izurnal.sk

Predsudky voči homosexuálom sú v našej spoločnosti hlboko zakorenené. Ešte stále sa nájdu ľudia, ktorí ju považujú za psychickú úchylku. Pre homosexuálov Slovensko nie je „ružová záhrada“. Zmení sa to raz?
Buzerant! – Nadávka, ktorou sa častujú nielen pubertiaci, ale na Slovensku je aj súčasťou slovníka niektorých politikov. Homosexualita v našich končinách u mnohých vyvoláva stále odpor i strach. celý text >>

Homosexualita, pedofilie...

uverejnené dňa 02. 02. 2006 | Autor/ka: Cyril Höschl |

Vážený pane profesore, rád bych se Vás zeptal, jak je to s těmi různými odchylkami od heterosexuální orientace (homosexualita, pedofilie atd.). Jsou podle Vás vrozené nebo získané? A dají se změnit? celý text >>

Ad “Homosexualita a kněžství”

uverejnené dňa 11. 11. 2004 | Autor/ka: PhDr. Martin Šístek |

Provalené zneužívání nezletilců duchovními nejen ve Spojených státech i letošní sankt-pöltenská aféra otřásly nejen katolíky, nýbrž také všemi křesťany a lidmi bez vyznání. Po každém “průšvihu” se hledá viník, věci se chtějí dát do “pořádku” – a to je dobře. Různé názorové proudy předepisují různé medikamenty. Ve snaze o prevenci sexuálních deliktů zřetelně zaznívají dva hlasy. “Zrušte celibát”, navrhují jedni, “nesvětit homosexuály za kněze”, radí druzí. Návrhy stejně neúčinné jako mravně pochybné – oba ve stylu “vylejme vaničku i s dítětem”. celý text >>

Rozbor “Vyhlásenia k Utrechtskej únii” Starokatolíckou cirkvou na Slovensku

uverejnené dňa 26. 10. 2004 | Autor/ka: Slavomíra K. |

Skôr než sa pozastavím niekoľkými bodmi pri texte vyhlásenia delegátov riadnej Synody SKC na Slovensku, zdôrazňujem, že text bol prijatý hlasovaním, ktoré odráža názor väčšiny starokatolíckych veriacich na Slovensku, teda nielen kňazov alebo len biskupa, nakoľko laickí delegáti na Synode počtom prevyšovali členov kléru. Rovnako zdôrazňujem, že SKC na Slovensku má právo na svoj názor, bez ohľadu na to, či je liberálny alebo konzervatívny, teda SKC má plné právo na verejnú prezentáciu svojho konzervatívneho postoja v otázke RP. Tiež v podmienkach, v ktorých SKC na Slovensku existuje, a s ľudským materiálom, s ktorým pracuje, je to i prirodzený postoj, aj keď sa možno mnohým zdá nemoderný, netolerantný, nereflektujúci súčasnú dobu a jej potreby, spiatočnícky alebo príliš zaťažený predsudkami. celý text >>

Poradenství pro homosexuály

uverejnené dňa 18. 10. 2004 | Autor/ka: Dr. Elizabeth Moberlyová |

Prinášame jeden zo starších dokumentov organizácie Exodus International Europe (EIE), ktorý v čase svojho vzniku výrazne posunul vnímanie homosexuálnych osôb v rámci cirkvi, aj keď dnes už sú niektoré jeho závery prekonané. celý text >>

Referát na tému homosexualita

uverejnené dňa 14. 10. 2004 | Autor/ka: Mag. Johannes Wahala |

Prinášame “spoveď” rakúskeho katolíckeho kňaza Johannesa Wahalu, ktorého pred niekoľkými rokmi po otvorenom priznaní sa k vlastnej homosexualite cirkevná vrchnosť “nabádala” k opusteniu svojho postu. Johannes úprimne doznal, že na počiatku svojho pôsobenia v cirkevných kruhoch veľmi túžil po kariére, v čom sa mu dokonca výrazne darilo. Napriek tomu si neskôr uvedomil, že úprimnosť a čisté svedomie sú omnoho dôležitejšie ako významný post, a rozhodol sa zaradiť medzi tých, ktorí svoj život venujú presadzovaniu práv gejov a lesbických žien, hoci táto cesta je t?nistá a ťažká a nemožno sa na nej dočkať pôct. celý text >>

Homosexualita a spoločnosť v antickom svete

uverejnené dňa 05. 10. 2004 | Autor/ka: Bernard Sergent | Zdroj: ATRIBÚT 11,12/2002

Často počujem, že antická pederastia bola homosexualitou slobodných mužov a že sloboda každého z nich bola nad mocou štátu.
História je v tomto smere úplne jasná: počnúc rímskou cisárskou spoločnosťou – teda keď sa objavili nové spoločenské formy, ktoré vznikli vďaka novej politickej situácii – bola pederastia postupne väčšinovo odsúdená. Táto spoločnosť odsudzujúca a zavrhujúca pederastiu, je spoločnosťou služobníkov štátu, chránencov tohto štátu, tých, ktorí sú podriadení štátnej vojenskej moci a správe. celý text >>

Je možné zmeniť postoj cirkvi? (Hovoriť s Bohom o sexe)

uverejnené dňa 27. 09. 2004 | Autor/ka: Elizabeth Stuart | Zdroj: ATRIBÚT 3/2002

Radikálna lesbická teologička Elizabeth Stuart patrí k popredným osobnostiam britských homosexuálnych kruhov. Text, ktorý prinášame, je úplným prekladom prednášky autorky, ktorá odznela na konferencii Európskeho fóra kresťanských skupín gejov a lesbických žien v roku 1995 v holandskom Driebergene. Napriek časovému odstupu sa pre slovenské pomery javí byť nanajvýš aktuálny. celý text >>

| 0-15 | 15-25 |