Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


PÔVODNÉ TEXTY

Texty o nás či od nás, tj. ktoré sa týkajú ľudí z nášho spoločenstva či ktoré napísali ľudia z nášho okruhu| 0-15 | 15-30 | 30-38 |

Kam s homosexuálnymi kresťanmi...
alebo ...rovnaké povolanie k "čistote" neexistuje

uverejnené dňa 27. 01. 2005 | Autor/ka: Mária Ščepková |

"Oblečte a najedzte sa..." (Jk 2,14-17 ) hovorí sýty hladnému a – ide si ďalej spokojne svojou cestou. Hladný od hladu a únavy napokon ukradne kus chleba. Sýty mu prednesie kázeň o nemorálnom správaní zlodejov a – ide si ďalej spokojne svojou cestou. Hladný nenachádza možnosť ako prežiť, tak kradne ďalej. Sýty mu dá prednášku o nemorálnom vplyve zlodejov na zlú politickú situáciu vo svete a rozpad tradičných hodnôt v spoločnosti – a ide si ďalej spokojne svojou cestou. Hladný napokon zo zúfalstva a vyčerpania ukončí svoj život. Sýty smutno skonštatuje, kam toho hladného to nemorálne správanie priviedlo – a ide si ďalej...

celý text >>

V ekumenickom centre AGAPE sa hovorilo predovšetkým o láske

uverejnené dňa 13. 10. 2004 | Autor/ka: Kamila Martinová | Zdroj: Práca

Správa Kamily Martinovej z jedného veselého a poučného stretnutia mladých kresťanov v severozápadnom Taliansku. celý text >>

FÓRUM oslavuje 20. narodeniny

uverejnené dňa 27. 09. 2004 | Autor/ka: Kamila Martinová | Zdroj: ATRIBÚT 5/2002

V dňoch 8. – 12. mája 2002 sa vo švajčiarskom Bazileji uskutočnila jubilejná konferencia Európskeho fóra kresťanských skupín lesbických žien a gejov. Slovensko zastupovala organizácia Ganymedes. celý text >>

Výročná konferencia Európskeho fóra kresťanských skupín homosexuálov a lesbických žien, Švédsko 2004

uverejnené dňa 27. 09. 2004 | Autor/ka: Kamila Martinová |

Správa Kamily Martinovej

Tohtoročná konferencia Európskeho fóra sa uskutočnila vo Švédsku. Konala sa v malom konferenčnom centre v obci Graningen v dňoch 19. - 23. mája. Na konferencii sa zúčastnilo asi 100 ľudí. Tento raz sme okrem iných mohli hovoriť i s ľuďmi z Fínska a Lotyšska. celý text >>

Leták

uverejnené dňa 21. 09. 2004 | Autor/ka: Medzipriestor |

Leták pripravený pri príležitosti prednášky Dr.Rakúsa v Quo Vadis dňa 16. septembra 2004. celý text >>

Otvorený list pre KDH (a jemu blízkych)

uverejnené dňa 31. 07. 2004 | Autor/ka: Mária Ščepková |

Autorka publikácie "Homosexualita, cesta sebatranscendencie? Krátka štúdia o kresťanskom prístupe k realite homosexuálnej orientácie" reaguje na dlhodobejšie i aktuálne prejavy KDH k homosexualite.

celý text >>

Odpoveď predsedu KDH na list k prípadu Ake Green

uverejnené dňa 16. 07. 2004 | Autor/ka: Pavol Hrušovský |

English version English version | Deutsche version Deutsche version

Vážená pani Martinová,
asi ste si zle prečítali naše stanoviská a vyjadrenia k otázkam homosexuality. Nikdy sme týchto ľudí neodsúdili, ba naopak, máme ich rovnako v úcte ako každého človeka. Nemôžeme však súhlasiť s homosexualitou. A to je veľký rozdiel. Za všetkým tým, čo sme prezentovali, si stojíme. Áno, MUdr. Rakús by Vám o tejto otázke povedal omnoho viac. ?udia s Vašimi názormi ste aj jeho pred nejakým časom poriadne napádali. celý text >>

List predsedovi KDH k prípadu Ake Green

uverejnené dňa 15. 07. 2004 | Autor/ka: Kamila Martinová |

English version English version | Deutsche version Deutsche version

Vážený pán Hrušovský,

žiada sa mi vysloviť hlboký nesúhlas s Vašou najnovšou štvavou kampaňou voči homosexuálom.

Bránite švédskeho kňaza, ktorý sa vyjadril, že homosexuáli sú "rakovinovým nádorom na tele spoločnosti". Tvrdíte, že je to názor súkromnej osoby. Avšak, Vy veľmi dobre viete, že kňaz nie je súkromná osoba, ale verejný činiteľ a že čokoľvek povie v kázni v kostole, má ďalekosiahle následky na mienku všetkých prítomných - a, žiaľ, zvlašť tých, ktorí iba otrocky preberajú názor cirkvi, pretože nemajú odvahu vytvoriť si vlastný. Preto nehovorte, že názor dotyčného farára je rovnocenný názoru bežného človeka vyslovenému niekde v kaviarni pri víne... celý text >>

| 0-15 | 15-30 | 30-38 |