Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


PRÍBEHY

Osobné príbehy veriacich gejov a lesbických žien zo Slovenska i zahraničia| 0-15 | 15-16 |

Cesta za svetlom
Životný príbeh Kamily Martinovej

uverejnené dňa 27. 09. 2004 | Autor/ka: Kamila Martinová | Zdroj: ATRIBÚT 11,12/2002

English version English version

Narodila som sa v roku 1964 slobodnej matke. Moja mama nebola silne nábožensky založená, predsa však patrila ku generácii ľudí, ktorí sa s náboženstvom stretávali na každom kroku, a to už od školských lavíc. Myslím, že skutočnosť, že som sa jej ako slobodnej matke vôbec narodila, vnímala ako Božie požehnanie. Asi preto mi už ako dieťaťu rada rozprávala príbehy z Biblie – najmä ten o zm?tvychvstaní Ježiša. Bola to pre mňa veľmi zaujímavá a nevšedná historka a celkom isto podnietila môj záujem o nadprirodzené veci. celý text >>

| 0-15 | 15-16 |