Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


SPIRITUALITA

Texty na tému spiritualita, viera, kresťanstvo a pod.| 0-15 | 15-20 |

Encyklika pápeža Benedikta XVI. ─ Deus caritas est

uverejnené dňa 06. 03. 2007 | Autor/ka: Benedikt XVI. | Zdroj: www.kbs.sk

Biskupom, kňazom a diakonom,
zasväteným osobám
a všetkým veriacim laikom

O kresťanskej láske
celý text >>

Zvláštna časť morálnej teológie: Prikázania

uverejnené dňa 10. 10. 2004 | Autor/ka: Ivan Požgai | Zdroj: ATRIBÚT 11,12/2002

Šieste a deviate Božie prikázanie

Je dobré vedieť, čo sa o mne, o tebe – skrátka o nás, učia seminaristi – budúci kňazi, na bohosloveckej fakulte. Je dobré vedieť, čo o nás „vedia“ rímskokatolícki kňazi, ktorí spovedajú mňa, teba, seba? Je dobré vedieť, čo sa vt?ka do hláv mladým mužom o tom, čo ešte nestačili spoznať a už im to je odopriate... celý text >>

Celibát a pokrytectvo v slovenskej spoločnosti

uverejnené dňa 07. 10. 2004 | Autor/ka: Prevzaté viz. zdroj | Zdroj: SME

          Pre slovenskú spoločnosť je typický silný vplyv tradičných autorít, predovšetkým na vidieku a v menej alebo len veľmi neskoro urbanizovaných oblastiach. Najvýznamnejšou tradičnou autoritou v týchto regiónoch je cirkev, najmä katolícka. Deje vnútri cirkvi sa logicky a neodvratne premietajú do dejov v spoločenstvách veriacich a cez nich aj do širšej spoločnosti. celý text >>

Kongregácia pre náuku viery
Úvahy ohľadne návrhov na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami

uverejnené dňa 02. 10. 2004 | Autor/ka: Josef kardinál Ratzinger | Zdroj: Encyklika Evangelium vitae

Deutsche version Deutsche version

Vatikánsky dokument, ktorý v čase svojho vzniku rozvíril hladinu a vyvolal ostré protesty homosexuálov v celej Európe.
Príspevok uvádzame v plnom znení v oficiálnom českom preklade. celý text >>

Cirkevné požehnania rovnakopohlavných párov v stredoveku

uverejnené dňa 27. 09. 2004 | Autor/ka: HuK | Zdroj: ATRIBÚT 6,7/2002

„Kresťanská tradícia pozná od 4. do 18. storočia (predovšetkým v gréckej a slovanskej oblasti) požehnania rovnakopohlavných párov (ďalej požehnania r. p.)
v liturgickom rámci.“
John Boswell: Same-Sex Unions in Premodern Europe, New York 1994. celý text >>
| 0-15 | 15-20 |