Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


SPIRITUALITA

Texty na tému spiritualita, viera, kresťanstvo a pod.| 0-15 | 15-20 |

Inakosť Božej voľby

uverejnené dňa 26. 01. 2009 | Autor/ka: Prevzaté viz. zdroj | Zdroj: internet

Že Boh chce iba čistých, zdravých, silných, zbožných, bezchybných...? celý text >>

Homosexualita a mravnost

uverejnené dňa 25. 01. 2009 | Autor/ka: PhDr. Martin Šístek | Zdroj: farnost-borislavska.wz.cz

Všeobecný akcent kladený na sexualitu a rozkoš s ní spojenou, dnes hojně a nezdravě přebujelý v médiích i částečně zabydlený v postojích současné společnosti, lze, ačkoli je to paradoxní a na první pohled nezjevné, mutatis mutandis vypozorovat i ve vztahu katolické církve k takřečenému fenoménu homosexuality. celý text >>

Náboženský fanatizmus je opakom viery
Pravé Spektrum - jemnejšia tvár fanatizmu

uverejnené dňa 18. 10. 2008 | Autor/ka: Prevzaté viz. zdroj | Zdroj: christnet.cz, blackhole.sk

Pokud je náboženství nemocné, stává se prázdnou formalitou a může sdružovat lidi zcela nevěřící, aniž si toho někdo všímá, nebo se stává útočištěm různě narušených jedinců, kteří do něj vnášejí fanatismus jako druh společenské rakoviny.

celý text >>

Oslovit vzdálené

uverejnené dňa 26. 07. 2008 | Autor/ka: Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. | Zdroj: halik.cz

I toto bych chtěl znovu připomenout – nezanedbatelný úkol církve v této době: oslovit i ty, kteří si udržují (a možná zachovají) jistý odstup od tradičních podob církve a zbožnosti, nicméně jsou lidmi upřímně hledajícími a tázajícími se. Nečekat, až oni sami přijdou, ale přijít k nim a vstoupit s nimi do partnerského dialogu „bez předběžných podmínek“. Riskovat, že mnozí budou reptat, jako reptali, když Ježíš v oné scéně z Lukášova evangelia „vstoupil k hříšníkovi jako jeho host“. celý text >>

Počúvanie ako podmienka rastu
Načúvanie ako biblický postoj voči stvoreniu

uverejnené dňa 26. 07. 2008 | Autor/ka: Milan Bubák, SVD | Zdroj: upc.uniba.sk

V závere príbehu o stvorení sa nachádza obraz Boha, ktorý je totálne ponorený do svojho stvorenia. Je to Boh, ktorý načúva. V prvý deň sa Boh vznášal. Siedmy deň Boh počúval. Počúvanie je postoj angažovania sa a je to jeden z ďalších symbolov intimity. celý text >>

Kultivuj svoje srdce!

uverejnené dňa 26. 07. 2008 | Autor/ka: Milan Bubák, SVD | Zdroj: upc.uniba.sk

Pred pár rokmi vyšiel u nás preklad vynikajúcej knihy amerického autora Stephena Coveyho The 7 Habits of Highly Effective People. Powerful Lessons in Personal Change (v slovenskom preklade 7 návykov pre úspešný a harmonický život. Ako zdokonaliť seba a svoje vzťahy s ľuďmi. Open Windows, Bratislava, 1997). Ako názov hovorí, autorovi ide v knihe o to, aby jej čitateľovi pomohol osvojiť si princípy, ktoré by mu pomohli stať sa „vysoko efektívnym“ človekom. celý text >>

Náboženstvo lásky

uverejnené dňa 26. 07. 2008 | Autor/ka: Milan Bubák, SVD | Zdroj: upc.uniba.sk

„Aj vy si máte jeden druhému nohy umývať... Dal som vám príklad." (Jn 13,14)

Ktorá viera, ktoré konkrétne náboženstvo, nám je schopné poslúžiť ako vodca a kormidelník na našej ceste života lásky? Máme vo svete toľko náboženstiev! Ktoré z nich je tým vodcom a kormidelníkom lásky? celý text >>

Sv. Marie/Marinos - transvestitní jeptišky

uverejnené dňa 13. 05. 2008 | Autor/ka: Nicholas Constas | Zdroj: translide.cz

Sv. Marie alias Marinos patří do oné pozoruhodné kategorie takzvaných transvestitních jeptišek (tj. jeptišek působících v převleku za mnichy), které se v byzantské hagiografii těšily velké oblibě mezi 5. a 9. stoletím našeho letopočtu. celý text >>

Boží humor

uverejnené dňa 27. 02. 2008 | Autor/ka: Philippe Madre | Zdroj: cho.cz

Často se ptáme, zda Bůh ve své nekonečné svatosti, ve své obrovské lásce ztělesněné v Ježíši Kristu, především pak v jeho křížové cestě a Golgotě, má smysl pro humor. Je jasné, že bychom si neradi představovali u našeho Boha jakýsi stav věčného smutku nebo chladu ve vztahu k člověku.

celý text >>

Chvála kontemplatívnej modlitby

uverejnené dňa 27. 02. 2008 | Autor/ka: Prevzaté viz. zdroj | Zdroj: frantiskani.sk

Postmoderní Európania tužia po mystike a hľadajú vzácne poklady, ktoré majú nevedomky zakopané na vlastnom poli kresťanskej tradície. Tá pozná tri hlavné formy života modlitby: ústnu modlitbu, rozjímanie a kontemplatívnu modlitbu.

Kontemplácia ako jeden zo spôsobov a prostriedkov duchovného života u mnohých ešte len čaká na svoje objavenie a osvojenie si. Čo sa pod ňou chápe a aký zmysel má pre jednotlivých kresťanov ako i celé spoločenstvo Cirkvi?

celý text >>

Karikatury Boha aneb jaký Bůh není...

uverejnené dňa 09. 02. 2008 | Autor/ka: Kateřina Lachmanová a kolektiv | Zdroj: vira.cz

To, co si mnoho lidí představuje pod pojmem Bůh, díky Bohu neexistuje. (Karl Rahner)

celý text >>

Modlitba ako terapia
Pohľad psychiatra na to, čo sa deje v našom vnútri, keď sa modlíme...

uverejnené dňa 09. 02. 2008 | Autor/ka: Tomáš Hupka | Zdroj: postoy.sk

Pablo Martínez - lekár a psychiater, pôsobí v kresťanskej nemocnici v Barcelone. Popri tom prednáša po celej Európe, venuje sa poradenstvu a tiež štúdiu a výkladu Biblie. Je prezidentom španielskej Evanjelikálnej aliancie, jedným zo zakladajúcich členov Londýnskeho inštitútu súčasného kresťanstva a profesorom pastorálnej teológie v Španielskom teologickom seminári. celý text >>

Meditace ve světle Ducha – Lectio Divina

uverejnené dňa 09. 02. 2008 | Autor/ka: Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra | Zdroj: vira.cz

Nabízím ti praktickou a jednoduchou cestu duchovního života, založenou na Božím slově. Z Bible můžeš udělat knihu, jež bude posilovat tvou víru v každodenní modlitbu. Lectio divina není určena pouze pro elitu, ale pro všechny křesťany a pro celou církev – vždyť Boží slovo patří všem. Jedná se o osobní setkání mezi tebou a Bohem, o naplnění života Božím slovem, které posloucháme, vnitřně přijímáme a převádíme v modlitbu. Své každodenní povinnosti tak můžeme lépe naplnit Boží přítomností. celý text >>

Mystika a eros

uverejnené dňa 09. 02. 2008 | Autor/ka: Bernardín Šmíd, OFM | Zdroj: frantiskani.sk

Bratia skôr ako začnem svoj referát, chcem podotknúť, že som si vybral tému, na ktorú som ešte nedorástol. Snáď by bolo vhodné, aby o týchto veciach referoval mystik, teda človek, ktorý už zakúša celobytostnú jednotu s Bohom. Hovoriť o týchto veciach ma núti skôr potreba, ako vedomie kompetentnosti, lebo aj ako duchovný radca a tiež na svojom vlastnom duchovnom vývoji vidím, že človek nemôže určité rozmery svojej existencie beztrestne odhodiť. To, čoho sa dokázal ako mladý rehoľník veľkodušne zriecť, sa mu často neúprosne vracia v strednom veku. Je konfrontovaný s tým, o čom si myslel, že už to prekonal, že z toho vyrástol. To sa týka predovšetkým oblasti erotiky, alebo lepšie povedané „túžby po ľudskej láske“.

celý text >>

Sexualita jako místo setkání s Bohem

uverejnené dňa 09. 02. 2008 | Autor/ka: Hans Rotter | Zdroj: vira.cz

Chceme-li ukázat sexualitu jako místo setkání s Bohem, je nutno uvážit, že Boha nenalézáme jen tak jako nějaký vnější předmět, nýbrž vždy pouze vírou a láskou. Sexuální chování musí tudíž mít charakter víry a lásky, aby se mohlo stát prostředkem zakoušení Boha.

celý text >>
| 0-15 | 15-20 |