Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


Homosexualita, cesta sebatranscendencie?
Krátka štúdia o kresťanskom prístupe k realite homosexuálnej orientácie

uverejnené dňa 10. 12. 2004 | Autor/ka: Mária Ščepková

Každému, komu - či už z pozície celkom obyčajného človeka alebo z pohľadu psychológie a sociológie, teológie a pastorácie, kultúry a správy vecí verejných - nie je ľahostajná životná otázka mnohých našich spoluobčanov, bratov a sestier, priateľov a známych je určená táto publikácia.

        “Ako však zodpovedať základnému Božiemu stvoriteľskému plánu života lásky, keď moja základná schopnosť lásky nezodpovedá Božiemu stvoriteľskému plánu...?” Ako hľadanie odpovede na citovanú otázku viacerých nemenovaných vznikla aj táto štúdia. Nepodáva odpoveď. Ostáva hľadaním. Vyjadrením hľadania mnohých. Aj preto sa nepovažujem za jej autorku. Iba som zostavila a preložila niektoré texty, ktorých autori už prešli mnohoročným, neraz bytostným hľadaním odpovede. Výsledok? Stále viac otázok.

 

        Mária Ščepková (*1969), absolventka štúdia katolíckej teológie na Univerzite Komenského v Bratislave, strávila niekoľko rokov poznávaním kresťanských spoločenstiev a štúdiom biblickej, kresťanskej i židovskej spirituality v zahraničí Francúzsko, Taliansko, Izrael). Neskôr pracovala ako redaktorka a prekladateľka, pričom prispievala do viacerých periodík.

        Povedali o knihe:
        Prácu vnímam ako dlho čakanú pomoc. Jej text na mňa zapôsobil svojou precíznosťou, citlivosťou, no v prvom rade si ma získal svojou odvahou hovoriť pravdivo. Postaviť sa na hranu, do medzery medzi pro gej a anti gej aktivistov. Predstavuje naozaj priekopnícky, a odvážim sa povedať, že v istom zmysle i prorocký počin.
        Mgr. Daniel Pastirčák, kazateľ, Cirkev bratská

        Štúdia je písaná s úctou k slovu ľudskému i Božiemu, budovaná slovo za slovom, starostlivo skladajúc každý kúsok mozaiky, ktorá je obrazom rozličných pohľadov na otázky homosexuality. Je to na Slovensku prvé dielo svojho druhu, snaží sa teda načrtnúť celú šírku tejto oblasti a ukázať, čím všetkým sa ešte len bude treba zaoberať.
        Mgr. Monika Ginzeriová, klinická psychologička

        Publikácia bude celkom isto neoceniteľnou pomôckou pre všetkých, ktorí hľadajú orientáciu na ceste k hlbšiemu porozumeniu tejto oblasti, ako aj pre tých, ktorých úlohou je sprevádzať ľudí uprostred ich životných zápasov. S jemnocitom a dôkladnosťou sa snaží predložiť komplexnosť danej reality. Osobne som jej nesmierne vďačný.
        PhDr. Ján Krstiteľ Balázs OFM, kňaz, Rímskokatolícka cirkev

        Najmä záver štúdie, podľa mňa, vyznieva veľmi zmysluplne. Pripomenul mi, čo som pociťovala vo svojej, viac ako dvadsaťročnej praxi v pedagogicko-psychologickej poradni: Boh nemá nepodarky - On má len originály. Štúdiu považujem za príručku, po akej radi siahnu všetci, ktorí sa venujú službe v oblasti pastorácie a poradenstva.
        PhDr. Mária Kumorovitzová IBMV

        Kristus zomrel za každého človeka a chce svoje posolstvo adresovať každému človeku, teda aj gej-osobám, lebo aj ony hľadajú svoju cestu k Bohu. Aj im patrí evanjelium. V tejto situácií je treba venovať ľuďom s odlišnou sexuálnou orientáciou zvláštnu pozornosť. A povedzme si otvorene - na Slovensku ešte nie je taká, akú si vyžaduje. Aj preto túto štúdiu vnímame ako potrebnú pre celú spoločnosť.
        brat Valentín a Mgr. Marko Rozkoš, kňaz, Gréckokatolícka cirkev

        Povedali k téme:
        Je dôležité, aby problému homosexuality venovali pozornosť nielen lekári, pedagógovia a psychológovia, ale aj kňazi a iné osoby zodpovedné za duchovnú formáciu,ako aj kresťanskí laici, najmä rodičia. [...] Pastoračné sprevádzanie homosexuálne orientovaných osôb si však vyžaduje aj zo strany kňazov, prípadne osôb zodpovedných za duchovnú formáciu, aktuálne, fundované poznatky a patričný výcvik.
        Komisia pre otázky bioetiky KBS, Vyhlásenie k niektorým otázkam homosexuality, 1999.

        Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. [...] Treba ich prijímať s úctou, empatiou a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu.
        Katechizmus Katolíckej cirkvi, bod 2358, 1997

        ...celá kresťanská komunita môže dospieť k poznaniu svojho povolania, ktoré spočíva v pomoci týmto [homosexuálne orientovaným] bratom a sestrám, aby neprežívali sklamanie a izoláciu...
        Kongregácia pre učenie viery, Pastorálna starostlivosť o homosexuálne osoby, 1986.

        Ohlasy čitateľov:
        Vaša knižka je o mojom živote. A o hlbokej bolesti, cez ktorú som prešiel, prechádzam a ktorá ma úplne zmenila a stale mení. Neskutočne ma preto Vaša štúdia osobne oslovila a zasiahla. A zdá sa, že aj ovplyvnila môj ďalší život.
***
        Prečítal som si celú Vašu knihu. Klobúk dole. Kiež by sa mnohé veci z nej mohli uplatniť aj na Slovensku.
***
        Pokladám túto štúdiu za neuveriteľne kvalitné a oslovujúce dielko, ktoré na slovenské (a dovolím si tvrdiť, že aj širšie) pomery nemá obdobu. Myslím si, že záver tejto štúdie má fakt čo povedať každému človeku, i tomu, koho sa táto problematika dotýka možno len okrajovo.
***
        Naše sdružení provozuje telefonickou linku pomoci a komunitní centrum s archivem a knihovnou. Moc rádi bychom proto získali Vaši knihu.
***
        Knihu pokladám za výbornú; po prečítaní som ju neustále nosil so sebou, aby mi neunikol nijaký okamih, kedy by ma mohla znovu a znovu osloviť.
***
        Rada by som sa zoznámila s ľuďmi, ktorí pripravovali túto publikáciu.Takisto by som rada nadviazala užšie vzťahy s cirkevnými predstaviteľmi, ktorí sú otvorení dialógu o homosexualite a viere. Viete mi v tomto, prosím, pomôcť?
***
        Dostal som sa úplnou náhodou k Vašej štúdii a chcem Vám za ňu veľmi a skutočne zo srdca poďakovať. Myslím, že ste urobili skvelú prácu, hodnú väčšej pozornosti a napomohli tak širšej diskusii na túto tému - možno nielen u nás...
***
        V rámci nášho pastoračného centra sa snažíme formovať celého človeka ako osobnosť, preto vyvíjame aktivity, ktoré pokrývajú rôzne oblasti aj spoločenského života. Hlavne v mene študentov navštevujúcich naše centrum sa preto obraciame na Vás s objednávkou knihy do našej knižnice.
***
        Děkuji, knihu jsem objednala na dobírku, bude nám velmi užitečná na genderových seminářích.
***
        Keďže sa aj sám cítim dosť poznačený (aj keď v celkom inej veci), pomohli ste mi viac prijať seba samého... Takže - vďaka!

-----------

Publikácia má 255 strán, z toho 8 strán prevažne zahraničnej bibliografie, ktorá je v celej štúdii bohato citovaná. Formát: 21x11,5cm. Viazanie: brožované. Rok vydania: december 2002. ISBN 80-88949-43-2.

Môžete si ju objednať (v cene 6EUR) na adrese:

Vydavateľstvo Oto Németh
Martinčekova 10, 821 09 Bratislava
Tel.: +421 0905 585 838, +421 2 53 41 59 43
Email: otonemeth@naex.sk, dielna@ikona.sk


Žiadajte a hľadajte prípadne aj cez vám blízke kníhkupectvá a distribúcie.

Páči sa vám tento článok?