Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


V čo veríme

uverejnené dňa 15. 04. 2013 | Autor/ka: administrator

Ťažko zodpovedateľná otázka. Keďže nie sme konfesijne jednotní, je jasné, že sa nájdu rozdiely v podstatných bodoch (čo to znamená spása, viera, ktoré knihy Biblie považujeme za kanonické...) viery. Cez to všetko sa snažíme počúvať jedni druhých v duchu ekumenizmu.

Vzhľadom na rôzne fázy vyrovnania sa s vlastnou sexualitou, máme medzi sebou ľudí, ktorí sa v rôznej miere ne/zhodujú s učením jednotlivých cirkví a ktorí sú v rôznej miere voči ním (učeniam) kritickí. Pre niekoho môžeme byť málo kresťanskí, pre niekoho príliš. Nemáme spoločné krédo ani stanovy.

Preto spomedzi seba nevylučujeme žiadneho človeka, ktorý má aspoň tieto dve charakteristiky: považuje sa za veriaceho a pociťuje neheterosexuálnu orientáciu.

Páči sa vám tento článok?