Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


Od homofobie ke křesťanské lásce

uverejnené dňa 10. 02. 2008 | Autor/ka: George S. E. Hopper

Před několika lety publikoval britský autor George S. E. Hopper útlou knížku s titulem "Zdráhavé putování" a podtitulem "Pouť víry od homofobie ke křesťanské lásce", ve které zveřejnil svou osobní zkušenost přerodu homofobně smýšlejícího křesťana v přítele a zastánce gayů a lesbiček. Autor nás seznamuje s východiskem tohoto přerodu a charakterizuje se jako evangelikální křesťan, který poznal svého Pána a moc evangelia proměňovat lidské životy. Některým z nás možná toto vyznání bude znít jako nepříjemně povědomé, neboť si je spojujeme s prostředím charismaticky nebo fundamentalisticky orientovaných křesťanských společenství známých svou snahou "uzdravovat" homosexuály.

Autor dále zdůrazňuje svoji jednoznačnou heterosexuální orientaci, dlouholetý manželský život a své původní postoje k homosexualitě, neboť ji pokládal za protipřirozenou obsesivní sexuální zvrácenost urážející Boha, kterou si homosexuálové sami zvolili.

"Pouhá myšlenka na to, co jsem považoval za homosexualitu, mě odpuzovala a bez přehánění mohu říci, že jsem přitom pociťoval skutečnou fyzickou nevolnost," píše autor a dodává: "Nevědomost a doslovné chápání bible vykonaly své hrozné dílo."

Počátkem proměny autorových postojů byly televizní pořady přibližující divákům nesnáze homosexuálně orientovaných lidí.

Dalším podnětem bylo setkání s věřícím gayem, jenž neodpovídal stereotypu, který si autor o nás vytvořil. Zvlášť hluboce na něj zapůsobila věta: "Myslíte si, že bych si dobrovolně zvolil homosexuální orientaci se všemi bolestmi a trápeními, která ji doprovázejí?"

Teprve pod vlivem těchto svědectví si začal autor knihy uvědomovat, že homosexualitu si člověk nevolí, a začal aktivně pracovat na přehodnocení svých postojů. Navázal spojení s místní organizací hnutí LGCM (zkratka pro Gay a lesbické křesťanské hnutí ve Velké Británii), spolu se svou ženou se začal účastnit jejích bohoslužeb a modlitebních i společenských setkání a našel tam mnoho nových přátel.

"Jejich víra mě naplnila úžasem," píše, "být věrný Kristu v situaci, kdy nás církve odmítají, je známkou opravdové víry... Když jsem pobýval se svými gay a lesbickými přáteli, zakoušel jsem Kristovu blízkost."

S důkladností, která nezapře původní vědecké povolání, se George Hopper pustil do studia bible. Nejprve přečetl celé Písmo, aby získal úhrnnou představu o biblickém pohledu na sexualitu, a pak se ponořil do pečlivého zkoumání jednotlivých biblických pasáží tradičně spojovaných s homosexualitou.

"S modlitbou jsem se v těch dnech obracel k bibli pro poučení, připravený dát se vést Duchem svatým. Byl jsem nemálo vystrašen novou pravdou, do které mě uváděl Pán, neboť mé základní představy se otřásaly - nyní vím, co cítil Petr, když mu Pán začal odhalovat novou pravdu o tom, co je čisté a nečisté (Skutky 10). Horlivě jsem se modlil, abych nepodlehl klamu. Nechtěl jsem urazit svého Pána a Boha. V tomto duchu jsem konal své putování biblí."

George Hopper zdůrazňuje nezbytné zásady, které je třeba respektovat při studiu Písma: znalost dobového kulturního kontextu, dobrou předběžnou a nezaujatou znalost problematiky, o kterou se zajímáme, a její posuzování v kontextu celé bible.
Při studiu je třeba jít do původních jazyků nebo si alespoň pořídit více kvalitních překladů s poznámkami, nelze používat různá převyprávění ani historické překlady, byť nás dodnes okouzluje působivost jejich jazyka a role, kterou sehrály v kulturním vývoji národa.

Klíčové biblické texty, které se staly základními duchovními kameny celých civilizací - starozákonní Desatero a Kniha smlouvy a novozákonní evangelia se o homosexualitě vůbec nezmiňují. "Je-li homosexualita tak veliký morální problém, jak někteří prohlašují, očekával bych, že naleznu v těchto velkých knihách poučení," uvádí George Hopper a připojuje: "Jestliže Ježíš, vtělené Boží Slovo mlčí, měli by možná mlčet i ti, kteří se hlásí k jeho jménu."

Nelze podrobně uvádět závěry, ke kterým George Hopper dospěl při studiu Písma, za zmínku ale přece stojí jeden z poznatků: Starozákonní ani novozákonní autoři zřejmě neměli představu odpovídající dnešnímu pojmu homosexuální orientace jako nezměnitelné dispozice, která se může realizovat v láskyplném, věrném a oddaném vztahu dvou osob stejného pohlaví.

"…Bible nikde nezavrhuje žádné, ať sexuální nebo jiné vyjádření skutečné lásky mezi homosexuály ve vztahu, který je láskyplný, oddaný a věrný, neboť bibličtí spisovatelé zřejmě nic nevěděli o takových lidech nebo vztazích. Můžeme využít svou sexualitu k lásce a vzájemnému obohacení nebo ji zneužít k ponížení a zničení důstojnosti druhých lidí i své vlastní. Před Bohem je rozhodující to, jak naložíme s darem své sexuality, a o tom hovoří jeho slovo."

Zdroj: http://logos.gl.cz/ls-dokumenty/putovani.phtml

Zdroj: LOGOS

Páči sa vám tento článok?