Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


Prasačiny homosexuálov, Manifest Gay-revolucionára, Ružová svastika a iné svinstvá

uverejnené dňa 21. 06. 2010 | Autor/ka: Mária Ščepková

Kto sa chce biť, palicu si nájde. A keď ju nájsť nemôže, tak si vymyslí. Keď anti-gay aktivisti už nevedia nájsť rozumné a podložené argumenty, vymyslia si, čo sa im hodí. Tak aj pred Dúhovým Pridom, keď už nejaký ten mesiac prebiehala intenzívna anti-gay kampaň na rôznych online fórach, web stránkach, Facebooku, blogoch a diskusiách, začali sa na nich postupne šíriť aj rôzne lži, dezinformácie, zavádzania, skresľovania, klamania, ohovárania a osočovania - a podobné zvrátenosti - od ľudí, ktorí sa tvária ako strážcovia morálky.

Pozrime sa bližšie aké sú fakty - a klamstvá a prevrátenosti, ktoré - skoro vždy anonymní autori a ich anonymní fanúšikovia - šíria po internete, snažiac sa vzbudiť homofóbnu hystériu. Žiaľ, sú v tom aj pomerne úspešní, keďže nezávislé a kritické uvažovanie, rozlišovanie a overovanie zdrojov, podkladov, kontextu, autorov a faktov, si vyžaduje čas, trpezlivosť, znalosť cudzích jazykova a aj istú nevyhnutnú - inteligenciu... A to je akosi zriedkavejšie než davová manipulácia až psychóza anonymných internetových vodcov a ich verných zástupov.

*

Ako inokedy, keď ide o útoky na homosexuálov, Židov, Rómov, opäť aj v tomto prípade jedným zo zdrojov šírených dezinformácií je aj web stránka blízka národným extrémistom - http://www.prop.sk známa aj ako http://protiprudu.info A ako často na danej a podobných stránkach - text "Homosexuáli v USA" http://www.prop.sk/homosexuali-v.html je nielen bez podpisu vlastným menom, ale bez akéhokoľvek podpisu. To ale nie je podstatné pre tých, čo po rôznych internetových fórach rozšírili link na daný text/foto ako odkaz na "Prasačiny homosexuálov"...

Neznámy autor sa v texte odvoláva na americkú web stránku http://www.zombietime.com a podľa nej prezentuje jednu akciu sexuálnych extrémistov ako vzor a príklad života homosexuálnych ľudí. Už len zdroj http://www.zombietime.com pri bližšom nahliadnutí hovorí sám za seba. Opäť - web stránka neudáva autora a autor je prakticky nezistiteľný a nedostihnuteľný. Vo svojich textoch a fotodokumentácii sa pritom zameriava zasádne na isté okruhy, ako je kritika demonštrácií pacifistov a protivojnových aktivistov, ľavicovo zameraných skupín a anarchistov, podpora pro-palestínskych a anti-izraelských manifestácií ako aj dokumentovanie údajného správania homosexuálnej menšiny. A to zásadne spôsobom, ktorým vytrháva z kontextu skutočnosti, ktorými sa snaží podložiť svoje otvorene nešpecifikované ciele.

Podobne zdokumentoval aj "The Up Your Alley fair" (Dore Alley Fair) http://en.wikipedia.org/wiki/Dore_Alley_Fair http://www.musclebearz.com/dore.htm , gay "erotický veľtrh/festival", ktorý následne horlivý anti-gay aktivisti lživo a prekrútene prezentujú ako Pride pochod a ako bežné pouličné správanie homosexuálov v USA....

"The Up Your Alley fair" je však len súčasťou väčšieho "erotického veľtrhu/festivalu" určeného všetkým - bez ohľadu na pohlavie a orientáciu - "The Folsom Street Fair". Dore Alley Fair is Folsom Street Fair's little brother - http://en.wikipedia.org/wiki/Folsom_Street_Fair http://www.folsomstreetfair.org/fair-faq.php

"The Folsom Street Fair", "aj jeho súčasť "The Up Your Alley fair" sú však zámerne a cielene určené "sexuálnym extrémistom" - ako homo tak i hetero - "priaznivcom" tzv. BDSM scene/clubs, leather scene/clubs, fetish scene/clubs, "adult sex extravaganza", "adult alternative lifestyle" etc. http://en.wikipedia.org/wiki/BDSM http://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_BDSM_articles - List of BDSM topics, http://en.wikipedia.org/wiki/Leather_subculture http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_fetishism

http://en.wikipedia.org/wiki/Fetish_club http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_club

Daný extrémistický "erotický veľtrh/festival" v San Francisku je vsak opäť len súčasťou obrej "erotickej kultúry" (slovo kultúra používam ironicky, i keď aj tak bývajú podobné akcie označované), ťažko odlíšiteľnej od pornografického "priemyslu" inak známeho aj ako "adult entertainment" (opäť veľmi ironické označenie), v rámci ktorého existuje aj spomínaná extrémistická hetero aj homo "adult sex extravaganza" alebo "adult alternative lifestyle" (tiež veľmi zavádzajúci kryptonym).

A oná obria "erotická kultúra" má svoje obrie "erotické veľtrhy/festivaly" nielen v San Francisku a nielen v gay podobe - a nielen v extrémistickej forme - práve naopak - jej omnoho väčšiu časť tvoria "mainstream" heterosexuálne "erotické veľtrhy a festivaly" po celom svete. Viď iba malú časť z nich: http://en.wikipedia.org/wiki/Erotica_Expo - Nový Zéland, http://www.venus-berlin.com/en/box/97/?maingroup=aussteller Nemecko, http://www.fairerotica.nu/ Švédsko, http://erotikafair.com.br/ef16/index.html Brazília, http://www.torontoeroticartsfestival.com/intro.html Kanada, etc.

A napr. aj - Erotický festival Bratislava - http://koktail.pravda.sk/sk_ksav.asp?r=sk_ksav&c=A050520_000813_sk_ksav_p20 http://koktail.pravda.sk/foto.asp?galerie=eroticfestival&strana=1 alebo Erotický veľtrh Praha -

http://www.incheba.cz/main.php?pageid=4499 - festival Erotica Sex Praha 11.-14.11.2010, 16th International Fair of Erotic Culture...

Teraz sa pozrite (ale radšej ani nepozrite) na fotodokumentáciu z daných heterosexuálnych erotických festivalov a trhov (už slovíčko trh je desivé - ponížiť dar a mystiku sexuality na - tovar...) A to nie je na fotodokumentácii všetko... tzv. sex naživo pred publikom a prizerajúcimi sa, je na daných akciách bežný - heterosexuálny sex, podotýkam... A teraz prezentujte po slovenskom internete danú fotodokumentáciu - vytrhnutú z kontextu - ako vzor životného štýlu - heterosexuálov...

Možno by v takom prípade došlo aj k trestným oznámeniam na neznámeho (alebo aj známeho) páchateľa z poškodzovania dobrého mena, šírenia poplašnej správy, nactiut?hania, a pod.

Ak je však tá istá zvrátenosť - to jest šírenie lží, zavádzania, skresľovania, klamania, ohovárania a osočovania - zameraná a zacielená proti homosexuálnym osobám - tak je asi všetko v najlepšom poriadku..., ba jedná sa o "záslužnú činnosť"...

Takže - čo sa týka fotografií nahých chlapov na uliciach San Francisca v BDSM vystrojení rozširovaných po internete s komentárom typu: "Aha - takto vyzerá gay-komunita v USA, takto vyzerajú Prides vo svete, takto to bude čoskoro u nás" - zopár faktov:

Na anti-gay aktivistami šírených fotografiách polonahých i nahých chlapov v BDSM/fetish výstrojoch

-  nejde o nijaký Pride pochod, ten býva organizovaný v úplne inom období a v inej časti San Francisca. Ide o "erotický veľtrh/festival" - vyššie menovaný a - vyššie zaradený do omnoho širšieho heterosexuálneho kontextu...

-  nejde o verejne prístupnú akciu len tak pohodenú na korze na očiach deťom či tým, ktorí sa nechcú prizerať. Ide o uzavretý priestor - na veľmi konkrétnej ulici - priestor vyhradený a - ohradený - s presne stanovenými vstupmi a podmienkami vstupu - naviac na väčšinu podobných "erotických veľtrhov/festivalov" nie je vstup možný bez vopred zakúpených vstupeniek - a každý rozumný človek sa môže vopred rozhodnúť či chce alebo nechce do priestoru "trhu" vstúpiť...

-  nejde o výlučne gay-akciu - práve naopak - to čo prezentujú fotografie zo San Franciska je súčasťou obrej mašinérie známej ako "erotický priemysel" - ktorá pre zisk šíri svoje chápadlá bez ohľadu na sexuálnu orientáciu

-  a už vôbec nejde o "mainstream" akciu - ale o "priaznivcov" sexuálnych extrémov - a tu opäť biznis tzv. BDSM scene/clubs, leather scene/clubs, fetish scene/clubs šíri svoje chápadlá bez ohľadu na sexuálnu orientáciu

Áno, v sexuálnom správaní sú rôzne extrémy, aj úchylky, aj choroby. Avšak - v sexuálnom správaní oboch orientácií.

Nuž a extrémy nie sú len v sexuálnom správaní. Extrémy su aj v myslení resp. nemyslení. Vyholené hlavy, maskáče, kanady, a hákové kríže zakamuflované do rôznych "ornamentov" sú jedným z nich. Budeme šíriť fotografie mladíkov tejto extrémistickej podoby ako prezentáciu celej heterosexuálnej populácie...?

Zvláštne tiež, že na vyššie spomínané hetero festivaly naši hololebkoví bieli bratia proti nemravnosti jednoznačne nepodporujúcej tradičnú rodinu a manželstvo - protestovať nejdú... (A Praha nie je až tak ďaleko...)

*

Podobnou rozširovanou dezinformáciou je aj text Manifest Gay-revolucionára/Manifest homosexuálov/Manifest homosexuálnej agendy - Revanšistický manifest nenávisti - http://en-gb.facebook.com/notes/som-proti-pochodu-homosexualov-v-uliciach-bratislavy-22-maja-2010/manifest-homosexualov/113642275317900  http://antiqueer.bloger.cz/Anti-Queer-Parade-2010/Tres-se-heterosexualni-dobytku  http://hnonline.sk/43-67235970-1-37372520-k00000_d-9a  Skutočne, jeho čítanie nevyvoláva príjemné pocity, málokto by pri jeho prvom nahliadnutí asi nepocítil prekvapenie či až strach z gay-aktivistov. Avšak, zdravý rozum, ani nie veľké vedomosti, ale celkom "obyčajný" zdravý rozum už po pár vetách napovie: "Tu niečo nesedí... autor textu alebo úplne prestrelil - alebo to nemyslel vážne..." A v tom je aj celý háčik...

Ak teda človek počúvne obyčajný zdravý rozum a urobí aspoň tak málo, že zadá do internetového vyhľadávača meno autora "manifestu" - Michael Swift a heslo gay, alebo gay manifesto - dopátra sa, síce malej, ale podstatnej kľúčovej informácie. Avšak - ak ovláda angličtinu alebo iný svetový jazyk, žiaľ, v slovenčine ešte stále množstvo informácií bežných v inych rečiach, chýba...

Tým malým detailom je fakt, že anti-gay aktivisti už roky šíria a uverejňujú daný "manifest" - bez jeho podstatnej, hoci krátkej časti, ktorú zámerne vynechávajú... Prípadne už ani nevedia, že text je cielene demagogicky skrátený, hlavne, že pôsobí anti-gay službám; overovať si zdroje, autorov, fakty, v takom prípade nie je predsa potrebné, ba priam je to nevhodné...

Pôvodne totiž ide o satirický ironický čiernohumorný článok - čo je jasne vysvetlené v jeho úvode, kde sa doslova píše, že ide o "tragické až kruté fantazírovanie a snívanie", ktorým autor chcel expresívne vyjadriť práve ten fakt, že postavenie homosexuálnych osôb je úplne vzdialené od toho, aby sa ich heterosexuálna spoločnosť musela báť, bola nimi utláčaná či obmedozvaná a nebodaj o niečo ukracovaná či znevažovaná... keďže v skutočnosti je to celkom naopak...

Avšak - ten úvod už anti-gay aktivisti odstraňujú a prezentujú zvyšný text po svojom. A robia to už 20 rokov... Ale že im ľudia na to letia aj teraz, keď je možné overovať informácie prostredníctvom internetu či už cez web stránky, alebo kontaktovaním organizácií, združení, knižníc, vydavateľstiev, redakcií, atď...? Nuž ale - ľudia veria čomu veriť chcú, a čím menej majú poznania, tým viac veria ľúbivým podsunutým výmyslom...

Okrem iného tak možno nájsť informácie o tzv. Michael Swift essay/Gay Agenda Manifesto/Gay Revolutionary Manifesto na stránkach http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexual_agenda#Michael_Swift_essay   http://www.fordham.edu/halsall/pwh/swift1.html   http://antigayliesandliars.blogspot.com   http://www.boxturtlebulletin.com/tag/michael-swift  http://www.ralliance.org/GayAgenda.html , a mnohé iné.

Napr. pojednanie uverejnené na Fordhamskej Jezuitskej Univerzite, USA, o danom texte hovorí: "V roku 1987 požiadali Michaela Swifta, aby napísal príspevok pre GCN (Gay Community News), významný časopis gay-komunity, hoci značne lavicovo orientovaný aj pre mnohých gayov a lesbičky v USA. Neskôr tento text, uverejnený v Congressional Record (spravodaj uverejňujúci záznamy debát a príhovorov z kongresu USA), začal byť náboženskou pravicou opakovane citovaný ako dôkaz o tzv. gay-agende. Video "Gay Rights - Special Rights" - "Gay-práva - osobitné práva", zostavené Lou Sheldonom z organizácie Traditional Values Coalition (Koalícia za tradičné hodnoty) cituje tento text za sprievodu zlovestnej hudby a obrázkov detí.

Žiaľ, keď náboženská pravica cituje tento text, podobne ako sa to udialo v Congressional Record, akosi vždy opomenie a vynechá podstatný úvod k celému textu - ktorý zasadzuje text do kontextu. Inými slovami, každá skrátená verzia tohto textu na internete je súčasťou veľkej lži o homosexuálnych osobách. Ak sa chcete dozvedieť viac o diskusii na tému "Gay vs. Religious Right" - "Homosexuáli verzus náboženská pravica", odporúčame publikáciu Perfect Enemies: The Religious Right, the Gay Movement, and the Politics of the 1990s" - "Dokonalí nepriatelia: Náboženská pravica, hnutie homosexuálov a politika 90-tych rokov", Chris Bull and John Gallagher, Crown, New York 1996". http://www.fordham.edu/halsall/pwh/swift1.html

Naviac, autor pokúšajúci sa o vtip, ktorý sa, obrátil proti nemu, použil zámerne pseudonym "Swift", čím naznačil inšpiráciu iným štiplavým satiristom, pamfletistom, parodistom, akým bol Írsky spisovateľ Jonathan Swift, ktorý ako dekan anglikánskej cirkvi svojimi nekonformnými paródiami vzbudil vo svojej dobe nejeden rozruch. http://www.boxturtlebulletin.com/tag/michael-swift

Nuž ale, v roku 1989 text použil rečník v USA kongrese - bez zverejnenia a citovania úvodu. Tak bol aj zaznamenaný písomne v Congressional Record. Paradoxne - text, ktorý bol výsmechom konšpiračných teórií o ohrození sveta tzv. homosexuálnou agendou, bol použitý ako podklad pre šírenie oných konšpiračných hystérií... O desaťročie neskôr, v roku 1999, sa na rozširovaní textu, samozrejme bez jeho úvodu, aktívne podielala Kresťanská koalícia v USA http://www.ralliance.org/GayAgenda.html  Aj v nasledujúcom desaťročí sa text, demagogicky krátený samozrejme, tešil obľube u anti-gay aktivistov a krajnej náboženskej priavice. V roku 2004 American Family Association - Americká asociácia rodín, rozšírila email s daným kráteným textom - aj s "vysvetleniami a analýzami" o tom, ako text vlastne "dokazuje naplánovanie gay-aktivizmu a jeho výsledkov"... http://www.ralliance.org/GayAgendaSwiftTextAFAAnnotated.html V roku 2010, teda 20 rokov od jeho prvého zneužitia, text, samozrejme vo svojej skrátenej forme, prenikol na Slovensko v službách anti-gay propagandy a vzbudil patričné pohoršenie... Veď, kto už by sa namáhal s hľadaním a overovaním reálnych faktov..., zvlášť keď "účel svätí prostriedok"...

*

Ďaľšou (z mnohých iných) dezinformácií, pomaly prenikajúcou do nášho časopriestoru, je pseudovedecká práca "Pink Swastika" http://cs.wordpress.com/tag/scott-lively/  ktorej autorom nie je nik iný než známy anti-gay aktivista, Scott Lively, prezentujúci sa, žiaľ, ako kresťanský pastor. Nuž, v službách veľmi zredukovanej formy kresťanstva...

Scott Lively http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Lively  http://wthrockmorton.com/category/scott-lively patrí medzi jeden okruh hlásateľov "zmeny" homosexuality a propagátorov jej "liečby", ktorý predstavujú osoby a organizácie, ktorým o pomoc homosexuálnym ľuďom v skutočnosti veľmi nejde. Naopak, sledujú iba svoju vlastnú agendu, ktorou je boj proti homosexualite, zápas o "očistenie" spoločnosti od "homosexuálnej pliagy", krížová výprava či tzv. "kultúrna" vojna proti homosexuálnej "nákaze".

Stačí pozorne sledovať aktivity, postoje, prehlásenia organizácií ako sú napr. "Americans for Truth" ("Američania za pravdu"), http://americansfortruth.com, ktorú vedie známy anti-gay aktivista Peter LaBarbera; ďalej tzv. "Family Research Institute" (tzv. "Výskumný inštitút rodiny") http://www.familyresearchinst.org, ktorý vedie pseudo-vedec Paul Cameron, alebo ďalej "Abiding Truth Ministries" ("Služobníci večnej pravdy") http://defendthefamily.com ktorú riadi holakaust-revizionista Scott Lively. Svoju webstránku i svoje pôsobenie označuje ako "obranu rodiny". Chápe pod tým nekompromisný mnohoročný boj proti homosexuálom na každom poli a všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami. Ozaj svojské chápanie problémov rodiny...

Nechať sa podobnými združeniami inšpirovať, brať ich tendenčné, selektívne až prekrútené informácie za hodnoverné zdroje, či až spolupracovať s nimi, môže skutočnú pastoračnú starostlivosť o homosexuálne osoby iba nesmierne poškodiť.

Z nich aspoň Peter LaBarbera hovorí o svojej "službe" priamo a neskrýva sa za vedeckú či historickú (prevrátenú až zvrátenú) "pravdu": "Sme organizáciou oddanou výlučne odhaľovaniu a potláčaniu cieľov homosexuálneho spoločenstva..."

Paula Camerona Americká psychologická asociácia vylúčila zo svojich radov už v roku 1983, pričom aj Americká asociácia sociológov a Kanadská psychologická asociácia upozorňovali na tendenčnosť a neprofesionálnosť jeho "výskumov" a dezinterpretáciu vedeckých dát a výsledkov.

Scott Lively už niekoľko rokov svojím anti-gay pôsobením agresívne manipuluje verejnosť ako v USA tak aj vo svete.

Aktívne pôsobí  vo Východnej Európe http://www.youtube.com/watch?v=45BEybjj8Us&NR=1 zvlášť v Pobaltských štátoch http://www.boxturtlebulletin.com/2007/11/26/1040  http://www.youtube.com/watch?v=3NmZp3cI7jk  http://www.youtube.com/watch?v=45BEybjj8Us&NR=1  a v Rusku http://www.boxturtlebulletin.com/2007/10/14/885  http://www.boxturtlebulletin.com/2007/10/14/900  http://www.youtube.com/watch?v=kSaUXwAdZpg  http://www.youtube.com/watch?v=qg0OGoQtQQQ&feature=related  kde pre akože kresťanské a akože pro-family a pro-life pôsobenie, v skutočnosti hlavne anti-gay brainwashing, založil aj hnutie Watchmen on the Walls http://en.wikipedia.org/wiki/Watchmen_on_the_Walls

Viď následne jedno z ovocia jeho pôsobenia - zákon v jednej z krajín EÚ prinášajúci novodobú re-kriminalizáciu (re-stalinizáciu) homosexuality v Litve 2009 http://www.sme.sk/c/4935478/v-litve-bude-slovo-homosexual-tabu.html - za výdatnej pomoci miestnej cirkvi a jej skutočne homofóbnych predstaviteľov ako protestantských tak aj katolíckych, viď napr. názory, ktoré zastáva kardinál Janis Pujats z Litvy  http://www.tfp.org/tfp-home/catholic-perspective/church-must-protest-against-laws-favoring-homosexuality-cardinal-says.html .

Rovnako aktívny bol aj pred prijatím zákona zabezpečujúceho ešte vačšie sprísnenie trestov - až po trest smrti - za "kriminálny čin" homosexuality v Ugande v 2009-2010, kde je homosexualita zákonom celkom zakázaná http://www.boxturtlebulletin.com/2010/01/06/19081  http://www.boxturtlebulletin.com/2009/02/24/9098  http://www.boxturtlebulletin.com/2009/03/28/10171  http://www.youtube.com/watch?v=qy6E-zTSZjo  http://www.youtube.com/watch?v=zPxTXqeOoeo

Vo svojom pôsobení sa Scott Lively opiera nielen o fundamentalistický výklad Biblieía jej pasáží, týkajúcich sa pohlavných aktov osôb rovnakého pohlavia, ale hlavne o homofóbnu konšpiračnú teóriu o tzv. cieľoch a plánoch tzv. homosexuálneho hnutia (akoby existovalo jedno jediné jednoliate gay-hnutie na svete sťaby tajná armáda usilujúca sa o ovládnutie Zeme...) to jest o konšpirácie o tzv. "gay agende", (homosexual agenda, sodomite agenda), s obľubou rozširované a rozvíjané v pravicových konzervatívnych kruhoch, zvlášť tých extrémistickejších  http://en.wikipedia.org/wiki/Gay_agenda  http://www.conservapedia.com/Homosexual_Agenda  http://www.missionamerica.com/agenda.php http://www.massresistance.org/docs/gen/09b/Redeeming_rainbow/index.html

Okrem inej anti-gay aktivity a propagandy - prednáškových turné po svete, publikácií, nahrávok, sponzoringu jemu podobných skupín a zakladania ďaľších, je Scott Lively osobitne známy ako holokaust-revizionista a autor knihy "The Pink Swastika" ("Ružový hákový kríž") http://en.wikipedia.org/wiki/The_Pink_Swastika  http://www.defendthefamily.com/pfrc/showproducts.php  http://www.thepinkswastika.com  http://www.shatteringdenial.com/books/the_pink_swastika.pdf  V nej za spolupráce a podpory ďaľších pseudo-vedcov presvedčivo a vedecky znejúco predkladá "odhalenie historickej pravdy o holokauste"  http://wthrockmorton.com/the-pink-swastika  http://wthrockmorton.com/2010/05/28/bryan-fischer-and-the-nazis-this-is-what-i-meant-by-vilification  http://www.boxturtlebulletin.com/2009/07/02/12813  http://www.crosswalk.com/blogs/EWThrockmorton/archives/  http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2005/spring/holy-war/making-myths  http://www.youtube.com/watch?v=amVnWtpR1is  http://www.youtube.com/watch?v=kfRNh3msaLE

Za holokaust a pôsobenie nacizmu vôbec sú podľa neho zodpovední - samozrejme - homosexuáli... A aby to zakryli - tak neskôr začali prenasledovať - seba samých - teda homosexuálov... No comment... Schizofrénia ako dôsledok i dôvod pôsobenia aktivistov typu Scott Lively... ktorí sa, žiaľ, vydávajú za - kresťanov... http://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_homosexuals_in_Nazi_Germany_and_the_Holocaust  http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2009/summer/anti-gay-propaganda  http://www.splcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2005/spring/holy-war/making-myths http://www.splcenter.org/search/apachesolr_search/Scott%20Lively

Slovenský evanjelický teológ, politológ a komentátor Michal Havran k tomu hovorí: "Homosexuáli sa stali jedným z privilegovaných terčov pre tých, ktorí si zo sveta urobili paintballové bojisko. Spolu s liberálmi, komunistami, ekologickými aktivistami, feministkami, luteránmi sú súčasťou hordy, ktorá od čias bestselleru Alana Blooma ohrozuje našu civilizáciu.

Na nástenku so zoznamom neprirodzeností dopisujeme v seminároch a redakciách nové hriechy minimálne raz za týždeň. Nájdeme na nej solidaritu, pacifizmus, ľavičiarstvo, liberalizmus, vieru v Európu, v spravodlivosť. Homosexualita má však medzi hriechmi proti prirodzenosti mimoriadne postavenie. Zatiaľ čo heretici, piráti, čarodejníci, komedianti a básnici ohrozujú západnú civilizáciu mentálne, čomu sa dá predísť kvalitnou lobotómiou, homosexualita je formou biologickej subverzie, ktorá podľa Kongregácie pre náuku viery "neobsahuje základnú a nevyhnutnú finalitu".

V radoch kresťanských fundamentalistov už niekoľko rokov koluje pamflet s názvom Pink Swastika. Jej autor v nej obhajuje tézy o tom, že homosexuálne hnutia stoja za vznikom nacizmu. Knihu šírila v Spojených štátoch okrem iného aj ultrapravicová kresťanská skupina Wisconsin Christians Unite (od 2005 Pilgrims Covenant Church http://www.pccmonroe.com/Homosexuality.htm  pozn. red.) ktorej príslušníci nenávidia štát a zbrane odkladajú iba pred vstupom do kostola. Kniha je dôležitým svedectvom o tom, ako sa kresťanská pravica pokúša zbaviť podozrenia z ideologickej blízkosti k nacistickým a fašistickým prúdom.

Kniha získala výraznú distribučnú podporu organizácie 700 Club (TV program evanjelikálnych fundamentalistických cirkví, ktorého hlavnou postavou je Pat Robertson, vplyvný americký pravicový konzervatívny aktivista, známy mnohými kontroverznými fundamentalistickými vyhláseniami a postojmi http://en.wikipedia.org/wiki/The_700_Club  http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Robertson#Controversies_and_criticisms  pozn. red.) a Family Research Council (vplyvná konzervatívna organizácia, spriaznená s Focus on the Family - obe založil James Dobson, a obe sú zamerané na ochranu tradičných hodnôt spoločnosti a rodiny, rozumej okrem iného aj na boj proti homosexualite http://en.wikipedia.org/wiki/Family_Research_Council  A ako neraz pri podobných aktivitách, aj tu sa ukázalo, v máji 2010, že jeden zo zakladateľov Family Research Council, aktívny anti-gay aktivista George Alan Rekers, je sám utajovaný homosexuál... http://en.wikipedia.org/wiki/George_Alan_Rekers#.22Rent_boy.22_allegations  pozn. red.)

Hlavnou tézou knihy je myšlienka, že holokaust je diabolským vynálezom homosexuálov, ktorí obklopovali Adolfa Hitlera...

Vzťah nacizmu a homosexuality je samozrejme komplikovanejší, ako si ho predstavuje autor, ktorému sa zrejme vo dne aj v noci sníva, ako ho znásilňuje milión homosexuálov s pávími perami na karnevale v Sao Paolo.

Hitler, ktorého sexuálna orientácia zostáva dodnes záhadou, označil v roku 1932  oddiely SA Ernsta Röhma za "virilnú komunitu - spoločenstvo divokých bojovníkov". Hitler považoval homosexualitu za pohanskú rebéliu proti  malomeštiackej spoločnosti. Röhm, zakladateľ SA, proti ktorému viedla sociálnodemokratická a komunistická tlač diskreditačnú kampaň práve kvôli jeho homosexualite, sa stal jednou z najslávnejších obetí noci dlhých nožov. Hitler neskôr jeho likvidáciu vysvetlil slovami o tom, že homosexualita "bola degeneráciou a škvrnou".

Zatratených nacistických homosexuálov nezachránili ani rasistické teórie Adolfa Branda, zakladateľa jedného z prvých homosexuálnych hnutí, ktorý v organizácii Gemeinschaft der Eigenen vyzdvihoval krásu a čistotu rasy a elitizmus bojových bratstiev. Brand napadol svojho konkurenta Magnusa Hirschfelda za "propagáciu feminizácie s cieľom oslabiť germánsky étos". Hirschfeld bol ľavicový žid a Brand ho obvinil z "poženšťovania germánskej rasy".

O niekoľko rokov neskôr už Himmler hovoril o homosexualite ako o "chorobe, ktorá zničí náš národ", a vyzval na "vykorenenie tohto moru smrťou". V novembri 1933 súhlasili nemeckí katolícki biskupi aj napriek protestom jezuitov a kardinála von Galen so sterilizáciou homosexuálov, ktorú navrhlo ríšske ministerstvo vnútra. O pár mesiacov neskôr sa v internačných táboroch objavujú prvé ružové trojuholníky označujúce deportovaných homosexuálov, ktorých dnes medzinárodné organizácie považujú za obete Hitlerovho režimu. Práve táto nejasnosť vo vzťahu homosexuality a nacizmu, oscilovanie medzi úlohou obete a vraha nám umožňuje odpovedať na otázku, či sú etické a morálne rozhodnutia a politické preferencie motivované sexualitou, tak ako sa radi domnievajú premeriavači našej lojality voči civilizácii." http://www.jetotak.sk/autonomna-zona/mysticke-libido-vnutorneho-nepriatela

Samozrejme, bolo by možné venovať téme homosexualita a nacizmus samostatnú štúdiu, seriózne skúmajúcu historické fakty, aj ich skreslovanie a dezinterpretáciu. Cieľom tohto článku je podať len základné informácie a odkazy na ďaľšie zdroje, na ktorých je možné overovať fakty a hľadať pravdivé informácie. Bude však zaujímavé sledovať, ako sa slovenskí (stredoeurópski) anti-gay aktivisti, ktorí sú zväčša blízki fašizujúcim hnutiam, vyrovnajú s myšlienkou amerických anti-gay aktivistov, podľa ktorých to boli práve homosexuáli, ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj fašizujúcich hnutí... Značne kocúrkovská schizofrénia... Čo všetko by horlivý aktivista nevymyslel, len aby urobil ďaľší krok vpred v očiste národa a spoločnosti od homosexuálnejho neduhu. Že sa začne zamotávať do vlastných lží? Čo na tom. Hlavne aby bolo čím viac tých, ktorí tým lžiam uveria.

Tých, ktorý by v anti-gay aktivizme potrebovali poradiť, môžeme odkázať napr. na "Návod How To Write An Anti-Gay Tract In Fifteen Easy Steps - Ako napísať anti-gay pojednanie v 15 jednoduchých krokoch" - http://www.boxturtlebulletin.com/Articles/000,016.htm Ide síce o paródiu na anti-gay aktivizmus, ale vážnym bojovníkom proti pliage homosexuality to predsa prekážať nebude, podľa nich predsa všetko namierené proti gayom je iba dobré a užitočné...

Páči sa vám tento článok?