Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


Trpké ovocie terapie homosexuality - časť 1.

uverejnené dňa 27. 07. 2008 | Autor/ka: Mária Ščepková

Otvorený list Občianskemu združeniu “Pastor bonus” ako reakcia na jeho výzvu podpredsedovi vlády D. Čaplovičovi dňa vo veci zriadenia “centra na terapiu homosexuality”

Správa: OZ Pastor Bonus chce terapiou odstrániť homosexualitu
Občianske združenie Pastor Bonus chce terapiou liečiť homosexuálov. Vicepremiéra Dušana Čaploviča žiadajú o vyčlenenie peňazí na vznik terapeutického centra pre homosexuálne orientovaných ľudí. Sexuológovia tvrdia, že podobné pokusy o zmenu sexuálnej orientácie sú absurdné.

 

 

 

Zdroj: www.ta3.com/sk/reportaze/90791_pastor-bonus- chce-terapiou-odstranit-homosexualitu
Publikované: 14.07.2008, 17:35

Výzva: OZ “Pastor bonus” chce cez Úrad vlády SR zriadiť “centrum na terapiu homosexuality”

Vážený pán podpredseda vlády,
vzhľadom k tomu, že dlhodobo pomáhate a podporujete iniciatívy homosexuálne orientovaných ľudí, obraciame sa na Vás so žiadosťou o praktickú pomoc ľuďom, ktorí sú homosexuálne orientovaní.
Homosexuálne orientovaným ľudom na Slovensku, ktorí majú záujem o terapiu, je dnes poskytovaná pomoc len v rámci svojpomocných skupín, čo nedostatočne pokrýva ich potreby. Táto skupina ľudí je dnes prehliadaná na úkor tých homosexuálne orientovaných ľudí, ktorí terapiu odmietajú. Podľa štúdie renomovaného profesora psychiatrie Dr. Spitzera (zdroj: http://www.narth.com/docs/spitzer2.html), ale aj iných špecialistov, je pri vysokej motivácii jednotlivca zmena homosexuálnej orientácie na heterosexuálnu možná. Dr. Spitzer prispel v roku 1993 významnou mierou k vyradeniu homosexuality z medzinárodnej klasifikácie chorôb, ale po zrealizovaní vlastnej odbornej štúdie v roku 2001 priznal, že sa mýlil a potvrdil, že zmena homosexuálnej orientácie je možná.
Chceme Vás preto požiadať o vyčlenenie finančných prostriedkov na vznik odborného centra poskytujúceho terapeutickú pomoc pre tých homosexuálne orientovaných ľudí, ktorí by o terapiu mali záujem. Podľa našich informácii je o takúto terapiu na Slovensku záujem.
Vznik odborného terapeutického centra by nebol finančne náročný. Pre začiatok by stačilo vyčleniť finančné prostriedky na školenie a plat dvoch odborných pracovníkov, psychológa a psychiatra.
Sme toho názoru, že k homosexuálne orientovaným ľuďom treba pristupovať s úctou a rešpektom. Na druhej strane sme však presvedčení, že medzinárodné posilňovanie práv homosexuálne orientovaných ľudí na adopciu detí nie je dobrým rozhodnutím. Minister zahraničných vecí Ján Kubiš v rozpore s tvrdeniami premiéra SR Roberta Fica podporil 07.05.2008 v Rade Európy návrh textu Dohovoru o adopcii dieťaťa https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=PR335(2008), ktorý z tradičnej rodiny založenej manželstvom muža a ženy robí len jednu z mnohých alternatívnych modelov vhodných pre prijatie a výchovu adoptovaných detí. Dohovor síce nepodmieňuje krajiny k legalizácii adopcií homosexuálmi, no oproti pôvodnému zneniu Dohovoru z roku 1967 predpokladá a umožňuje adopcie homosexuálnymi pármi či inými nedefinovanými sexuálnymi pármi. Vo svojej podstate degraduje tradičnú rodinu založenú manželstvom muža a ženy ako primárny vzor prostredia najvhodnejšieho pre výchovu detí v Európe.
V Slovenskej televízii ste sa vyjadrili, že budete konať tak, ako žiada väčšina voličov v prieskumoch verejnej mienky. Vzhľadom k tomu, že väčšina občanov na Slovensku nesúhlasí s adopciou detí homosexuálne orientovanými, žiadame Vás, aby ste iniciovali vo vláde diskusiu, ktorá povedie k nepodpísaniu spomínaného Dohovoru o adopcii dieťaťa.
S úctivým pozdravom
Mgr. Marek Nikolov (Predseda OZ Pastor bonus)
Mgr. Marcel Podolinský (Podpredseda OZ Pastor bonus)
V Bratislave dňa 7.7.2008

Reportáž: Liečba homosexuálov...

 

Zdroj: http://video.markiza.sk/tv-archiv/reflex/14015
Publikované: 21.7.2008

Zdroj: http://www.pastorbonus.sk/ts-caplovic/Súvisiace články:
Trpké ovocie terapie homosexuality - časť 2. (27.07.2008)


Páči sa vám tento článok?