Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


Terapia homosexuality: Ex-ex-gay hnutie alebo ako (ne)byť hlúpymi - časť 1.

uverejnené dňa 09. 03. 2008 | Autor/ka: Mária Ščepková

Nikto nemusel ex-ex-gay hnutie plánovať a vymýšlať, nie je za ním nijaký lobbing, agenda a propaganda. Je za ním len jediné: skutočné príbehy tisícov ľudí, ich bolesť, sklamanie a hľadanie novej cesty.

Video: Prvá ex-ex-gay konferencia “Ex-Gay Survivor Conference 2007”

V slepej uličke
Múdry sa učí na chybách druhých, hlúpy na vlastných. Múdri si môžu ušetriť veľa cesty a síl, ako aj sklamania pre seba i pre druhých. Hlúpi… Hlúpi žiaľ často ani nie sú hlúpi, ako skôr tvrdohlaví, úzkoprsí a neochotní jednoducho si priznať: “Mýlil som sa” a vrátiť sa z kratšej cesty. A tak radšej vytrvalo narážajú na múr v slepej uličke…
Už niekoľko rokov prenikajú do slovenskej verejnosti cez určité občianske združenia a aktivity prehlásenia a postoje typu: „Zmena homosexuála je možná!“ Jednak sa tým myslí odborná “liečba” alebo aj duchovné “uzdravenie” v zmysle odstránenia homosexuálneho sklonu. A jednak síce opatrnejšie, ale rovnako rozporuplné presvedčenie o tom, že zaručeným ovocím aspoň “zvládania”, rozumej v praxi potláčania, popierania, vytesňovania homosexuality v živote jedinca je jeho duševné a duchovné zdravie a naplnený, šťastný život na zemi…
Prehlásenia a presvedčenia neupresnené, zovšeobecnené, zjednodušené, ktoré môžu spadať až pod definíciu mýtu. (Mýtus = tvrdenie vyhlasované za absolútnu a všeobecneplatnú pravdu, pričom ide len o subjektívny názor alebo fakt týkajúci sa iba limitovaného počtu obmedzených situácií.) Prehlásenia, ktoré sú dôsledkom informačného deficitu o vývoji tzv. ex-gay hnutia vo svete.
Podobne je to možné vnímať aj u troch aktivít, ktoré existujú u nás na Slovensku, a ktoré svojimi postojmi a pôsobením zapadajú do charakteristiky ex-gay združení. Ide o Občianske združenie “Rieky” (http://rieky.forumer.com), linku pomoci “Valentín” (http://www.exarchat.rcc.sk/6valentin.htm) a aktivitu, ktorú vyvíja “brat Radko” (http://www.egogay.szm.sk). Podrobnejšie sa k nim vrátime ku koncu tohto článku.

Vo svete ex-gay hnutie vznikalo v začiatkoch 70. rokov minulého storočia v USA. V rámci neho tisíce ľudí už štvrť storočie zbiera, overuje a reviduje skúsenosti o tzv. ex-gay ceste. Presnejšie povedané teraz už o ex-ex-gay ceste. Totiž stovky ľudí, ktorí sa aj desaťročia pokúšali “vyliečiť” z homosexuality či aspoň žiť ako tzv. bývalí homosexuáli, čiže byť ex-gay, dnes už svedčia o slepej uličke, do akej sa dostali. Hlboké sklamanie, chronické depresie, beznádej, úzkostné stavy, trvalé napätie a nespavosť, psychosomatické ťažkosti až suicidálne sklony, to všetko až po stratu viery, bolo ovocím ich úsilia poprieť svoju bytostnú orientáciu, potlačiť vlastne svoju existenicu. Strom sa pozná po ovocí. Zlé ovocie svedčí o nie dobrom strome. Zlé ovocie ex-gay úsilia svedčí – na stovkách prípadov – o slepej uličke, z ktorej je lepšie sa včas vrátiť. Pravda, nie každý má k tomu dosť pokory. Tí, čo ju našli, a je ich nie málo, už vytvárajú celé hnutie tzv. bývalých ex-gayov čiže ex-ex-gayov. V júli 2007 sa mohli stretnúť aj osobne, v Kalifornii, v USA, na prvej medzinárodnej ex-ex-gay konferencii, presnejšie „Ex-Gay Survivors Conference“ – čiže na „Konferencii pre tých, ktorým sa podarilo prežiť ex-gay skúsenosť“.

Video: ex-gay a ex-ex-gay – diskusia 1.

 

Video: ex-gay a ex-ex-gay – diskusia 2.
Aby varovali
Spája ich rovnaká skúsenosť: Roky, aj desaťročia urobili všetko preto, aby neboli homosexuálni, resp. aby sa ich homosexuálne sklony aspoň čiastočne redukovali a nevplývali na ich život. Venovali tomu všetok svoj čas, energiu, vieru, aj financie. Podstúpili systematickú dlhodobú odbornú psychoterapiu, individuálnu aj skupinovú, zúčastňovali sa ex-gay terapeutických programov, skupín a sedení, preštudovali množstvo ex-gay kníh a prednášok, absolvovali mnohé ex-gay konferencie, premodlili sa stovky hodín a všemožne sa roky usilovali o “zmenu”. V mnohom aj zmenu dosiahli – zmenu sebaobrazu, sebavedomia, sebaprijatia, schopnosti komunikovať a vytvárať vzťahy. Zmena k heterosexualite však u nich nenastala. Naopak, prišlo čoraz väčšie sklamanie, beznádej, depresia, úzkosť, skutočné psychické problémy a neraz úplné psychické zrútenie. Až potom potrebovali skutočnú terapiu.

Postupne sa viacerí z nich rozhodli prehovoriť. Aby varovali. Aby pomohli iným byť múdri. Nie sú financovaní mocnými pravicovými politickými stranami a ich prívržencami, ako americké ex-gay združenia. Nie sú podporovaní vplyvnými cirkvami a kazateľmi. Naopak, sú pre nich nepohodlní a nežiadúci. Proroci, ktorí nehlásajú entuziastickú víziu prosperity, ako vždy umlčiavaní. Už však nie osamelí. Najskôr sa zjavovali ako male skupinky, či jednotlivci, ktorí prehovorili o svojej skúsenosti hlavne kde tu na internete. Dnes už spontánne vytvárajú celé ex-ex-gay hnutie. Iba hlúpy môže nedbať na ich hlas, či hrdo tvrdohlavý …
Svojou skúsenosťou varujú. Pred bolesťou a vnútorným dolámaním až zdeformovaním, do akého môže priviesť snaha uzdravovať to, čo nie je chorobou, odstrániť to, čo je integrálnou súčasťou osobnosti, snaha vydávať za nádej to, čo je cestou do slepej uličky.

Neodstrániš seba samého
O aké skúsenosti ide môže osvetliť bez veľkých rečí aj niekoľko nasledujúcich citátov (Zdroj: Finally free – personal stories how love and self-acceptance saved us from “ex-gay” ministries, The Human Rights Campaign Foundation, 2000):

“Ak by som sama nezažívala homosexuálne túžby, pokušenia, pády, zápasy a neoslobodenie, asi by som aj naďalej stále tvrdila, že homosexuál môže byť ‘oslobodený’ od príťažlivosti k rovnakému pohlaviu…
Viedla som službu ‘oslobodenia’ – teda vyháňania zlých duchov – a to 16 rokov. Viedla som kresťanské zbory a spoločenstvá, hlásala som evanjelium, každý týždeň som viedla miestny televízny kresťanský program a napokon som sa stala známou službou ‘oslobodzovania’.
Osobitne ťažká chvíľa však pre mňa nastala vtedy, keď za mnou k oltáru prišla istá žena s prosbou o oslobodenie od ducha homosexuality, pretože ‘tohto ducha’ som nedokázala odstrániť od seba samej. Celý život som úprimne a presvedčene hľadala Boha. Celé roky som zápasila, aby som bola ‘oslobodená’ od homosexuálnych pocitov. Tak som bojovala so svojimi túžbami a s samelosťou, až som z toho strácala zdravý rozum. Ale zo skúsenosti som pochopila, že ani modlitbou a pôstom jednoducho neodstrániš seba samého. Homosexualita jednoducho len tak neodchádza. To je moje svedectvo.”

Karen B. Hindman

“Stovky ľudí, ktorí tak, ako ja, hlásali ‘ex-gay’ identitu, teraz opúšťajú presvedčenie, že by terapia k ‘zmene’ mohla byť účinná.
Wade Richards

“Moja cesta sebaprijatia začala pred takmer 15 rokmi, ktoré som prežila v celibáte a intenzívnom osobnom zápase. Modlila som sa, držala som pôsty (niekedy celé dni) a doslova som prosila – žobrala u Boha, aby mi daroval príťažlivosť k mužom. Po rokoch boja o odstránenie mojej sexuálnej orientácie som sa stále nedokázala nezaľúbiť do niekoho zo ženskej časti nášho cirkevného spoločenstva. Teraz viem, že terapia k ‘zmene’, ktorá budí dojem, že dokáže zmeniť sexuálnu orientáciu z homosexuálnej na heterosexuálnu – je klam. A moj príbeh nie je jediným. Realitou je, že spoločenské predsudky a náboženská intolerancia privádzajú mnohých ľudí k drastickým, často sebazničujúcim skutkom”.
Tracey St. Pierre

“Môj život bol zameraný na to, aby som sa stal heterosexuálnym. Dvakrát do týždňa som sa účastnil terapie a raz v týždni som chodil na stretnutia ‘ex-gay’ skupinky. Prečítal som okolo 50 kníh o tomto predmete. Zúčastnil som sa 5 konferencií o terapii k ‘zmene’. Prešiel som stovkami a stovkami modlitebných stretnutí, z ktorých mnohé boli celonočným bdením. Vyznával som každú svoju predstavu a túžbu. Bol som dvojnásobne pokrstený, ponorený do posvätenej vody a pomazaný posväteným olejom. Nemôžem ani spočítať koľkokrát som počúval prednášky ‘ex-gay’ rečníkov. V terapii sme sa zaoberali otázkami mojej rodiny, otázkami mojej izolovanosti, sebaodmietania a beznádejne nízkeho sebaobrazu. Bolo však nepopierateľné, že po tom všetkom som stále bol homosexuálny. I keď som nikdy muža ani len nepobozkal, voči svojim túžbam po emocionálnej i fyzickej intimite s mužom som bol takmer bezmocný. Napriek všetkým tým modlitbám, vyznaniam a terapii sa v skuočnosti nič nezmenilo.”
Clint Trout

Video: Clint Trout – ex-ex-gay svedectvo
“Trvalo to celé roky ako bolestný zápas, počas ktorého som pochopil: Môžeš dokázať zmeniť svoje správanie. Môžeš dokonca statočne ovládať svoje myšlienky. Ale nikdy nemôžeš dokázať zmeniť to, kým reálne si.”
Mark Pierpont

“Utratili sme doslova tisíce dolárov na terapiu, ktorá nedokázala, a ani nemohla dokázať to, čo o nej tvrdili rôzne ‘reklamy’...”
Parker Allen Jr.

“Bol som predsedom združenia OutPost Inc., ktorého cieľom bolo ‘uzdravenie homosexuálov’. Reprezentoval som OutPost na každoročných konferenciách hnutia Exodus International. Bol som veľmi aktívne angažovaný v tzv. ‘ex-gay’ hnutí. Prišiel som ale k poznaniu, že dokázať stabilne zmeniť niekoho sexuálnu orientáciu je nereálne a proces tejto snahy o zmenu sexuálnej orientácie, či už u seba alebo iných, môže spôsobiť veľké zranenia.”
Jeffry Ford

“Osobne som poznal, ako pôsobivo dokáže naša myseľ vytvárať sebailúziu o tom, že ‘som uzdravený.’ ‘Ex-gay’ terapia však ponúka len sebaklam a falošné predstavy o napredovaní v ‘zmene’. Viem to, lebo ja sám som hral túto magickú hru so sebailúziou.”
Paul Williams

“Počas 10 rokov môjho pôsobenia v ex-gay hnutí som nikdy nepozoroval ani najmenšiu zmenu mojich homosexuálnych túžob. Mnohí ľudia na istú dobu zmenili svoje vonkajšie správanie, ale takmer všetci napokon skončili tým, že akceptovali svoju homosexualitu. Z ‘ex-gay’ skupín, ktorých som bol členom, som nepoznal nikoho, komu by sa zmenila sexuálna orientácia.”
David Fettke

“Po 7 rokoch bezpočetných hodín biblického štúdia, intenzívnych terapeutických sedení, modlitebných stretnutí, po rokoch, ktoré som prežil v agónii a duševnom hľadaní, som stále bol homosexuálny. Moje myšlienky, túžby a vnútorné hnutia sa nezmenili. Kde sú teraz moji priatelia a spoločníci z hnutia EXODUS a iných ‘ex-gay’ skupín? Mnohí boli takí nešťastní z toho, že ich sexuálna orientácia sa nezmenila, až skončili samovraždou. Iní žijú dvojitým životom: na verejnosti prezentujú život ženatého heterosexuála, rodiča, aktívneho člena cirkvi, biblickej školy či seminára, zatiaľ čo v skrytosti vedú druhý život nepriznanej homosexuality.”
Christopher C. Camp

“Stala som sa členkou predsedníctva nášho ‘ex-gay’ združenia, viedla som stretnutia skupiniek, prednášala som o ‘ex-gay’ skúsenosti a zabezpečovala som ‘ex-gay’ poradenstvo tým, ktorí hľadali ‘uzdravenie’ a ‘oslobodenie’. Počas toho všetkého sa ale moje homosexuálne myšlienky, pocity a vzťahy nijako nezmenili.”
Cheryl Johnson

“Nezdalo sa, že niekto z ‘reklamných osobností’ ex-gay hnutia, s ktorými som osobne hovoril a z ktorých väčšina žila v heterosexuálnom manželstve ako rodičia detí, aj skutočne stratil svoje homosexuálne túžby. Títo ľudia stále zápasili. Medzi stovkami tých, ktorých som stretol v ‘ex-gay’ organizáciách, na konferenciách, v spoločenstvách a v mojom vlastnom novom združení, som nikdy nestretol nikoho, kto by prekonal svoju túžbu po bytostnom vzťahu s osobou rovnakého pohlavia.”
Clint Trout

“V skupinke boli ľudia, ktorí boli angažovaní v ‘ex-gay’ hnutí 5 i viac rokov. Čoskoro som však dospel ku krutému poznaniu, že nik z nich nebol ‘zmenený’. Po rokoch boli práve tak homosexuálni, ako v deň, keď vstúpili do nášho spoločenstva. Zmenila sa len ich sebanenávisť – nenávideli sa ešte viac za to, že ‘sklamali’ Boha. Stačilo sa len rozhliadnuť po miestnosti, aby som mohol vidieť pravdu o ‘ex-gay’ skúsenosti…”
Scott Meléndez

Video: Scott Meléndez – ex-ex-gay svedectvo
Bývalé ex-gay osobnosti ľutujú

“Ak sa hocikoho z tzv. "ex-gayov" – avšak mimo kresťanskej verejnosti – spýtate: Tak, ale úprimne, môžeš fakt povedať, že už nie si homosexuálny, že teraz si orientovaný heterosexuálne?... Nik vám nepovie: Áno, naozaj som heterosexuál... Aj keď ľudia dokázali ovládnuť svoje správani, ich skutočná sexuálna orientácia sa nezmenila...” Michael Bussee, jeden z bývalých zakladateľov hnutia Exodus.

Michael Bussee, Jeremy Marks a Darlen Bogle vydali v Júni 2007 vyhlásenie, v ktorom sa ospravedlnili a vyjadrili ľútosť, že napomohli šíreniu ex-gay viery v nerealistické možnosti, že hlásali cestu “zmeny“ homosexuálov, že mnohým dali falošné nesplniteľné nádeje a priviedli ich tak na cestu zúfalstva a beznádeje.

Kto čo len trochu sledoval vývin ex-gay hnutia, vie o aké mená a aké ex-gay osobnosti tu ide. Michael Bussee založil v roku 1975 organizáciu EXIT zameranú na “oslobodenie” homosexuálov. V roku 1976 bol jednou z hlavných osobností, ktoré napomohli sformovať EXODUS, organizáciu dnes združujúcu ex-gay snaženia po celom svete. Dlhé roky bol jedným z jej vedúcich predstaviteľov, oženil sa, mal deti, veril v “zmenu” a snažil sa k nej priviesť aj iných. Dosť dlho mu trvalo, kým bol ochotný si priznať, že počas celej svojej služby skutočnú zmenu na heterosexualitu u nikoho, ani u seba, nevidel. Naopak, bol svedkom mnohých sklamaní, depresií, sebaubližujúceho a suicidálneho správania u tých, ktorí sa usilovali ako sám vraví “stať sa tým, čím neboli a nebyť tým, čím boli…” Od roku 1991 začal verejne vystupovať so svojimi negatívnymi skúsenosťami už ako kritik EXODUSU, ktorý sám pred rokmi pomohol založiť…

Jeremy Marks podľa vlastných slov, bojoval proti svojej homosexualite od polovice 60-tich rokov 20. storočia. V roku 1986 sa stal členom ex-gay združenia vo Veľkej Británii a v roku 1988 založil Courage UK, dlhé obdobie najznámejšiu anglickú ex-gay organizáciu. Niekoľko rokov bol dokonca prezidentom EXODUS International Europe. Opäť dlhé roky venoval všetky sily a čas rozvoju ex-gay služby, programov “uzdravenia”, podporným skupinám a sprevádzaniu jednotlivcov. Opäť, hoci po rokoch manželstva, nemohol inak než skonštatovať, že skutočnú zmenu k heterosexualite ex-gay služba iba hlása, ale nedosahuje. Naopak, aj on videl desiatky zlomených, sklamaných ľudí, ktorí nijaké “oslobodenie” od homosexuality nedosiahli. Napokon v roku 2000 aj on opustil EXODUS a jeho združenie Courage zmenilo svoje zameranie.

Darlen Bogle zakladateľka ex-gay združenia Paraklete Ministries v Kalifornii, aktívne angažovaná v ex-gay hnutí od roku 1978, opustila EXODUS v roku 1990. Roky pred tým viedla vyučovania, prednášky, skupinky a osobné poradenstvo tým, čo sa chceli zbaviť svojej homosexuality, písala ex-gay knihy a kázala na ex-gay konferenciách. Aj ona verila, že zmeniť homosexualitu je možné. Aj ona presviedčala sama seba, že už homosexuálna nie je. Aj pre ňu však prišla hodina pravdy. A našla dosť pokory na to, aby si svoj omyl priznala a vrátila sa zo slepej uličky.

Video: Bývalé ex-gay osobnosti ľutujú
Všetci traja prečítali svoje ospravedlnenie osobne na prvej ex-ex-gay konferencii, presnejšie “Ex-Gay Survivors Conference“ – čiže na “Konferencii tých, ktorým sa podarilo prežiť ex-gay skúsenosť“. Konala sa 29.6.-1.7. 2007 v Univerzitnom centre Irvine, v Kalifornii, v USA, pod heslom “Napraviť škody, upevniť životy“ (“Undoing the Damage, Affirming our Lives Together“). V Auguste 2007 sa k nim vyhlásením ospravedlnenia a prehlásením ľútosti nad svojou bývalou ex-gay aktivitou pridali bývalé ex-gay osobnosti z Austrálie Vonnie Pitts, Wendy Lawson a Kim Brett. V roku 2008 sa k nim možno pridajú ďaľší.

Pre tých, ktorí prežili
“?udia by mali mať možnosť cítiť takú slobodu, aby mohli viesť život, po akom túžia. Ak niekto prežíva homosexuálnu náklonnosť a napriek tomu chce skúsiť smerovať k heterosexualite, nikto by mu nemal v tom brániť. Ak však to ‘smerovanie k’ heterosexualite vyžaduje roky psychoterapie, týždenné skupinové stretávanie, stovky hodín modlitieb, každoročnú účasť na konferenciách a duchovných cvičeniach, stály kontakt s pastormi a terapeutmi a plnú knižnicu odborných kníh, potom by si dotyčný asi radšej mal priznať holú pravdu. Tá cesta asi nebude celkom správna…” Peterson Toscano

Peterson Toscano hovorí o svojej skúsenosti: “Stratil som 17 rokov a vyše 30 000 dolárov tým, že som sa pokúšal byť niekým, kým som sa nikdy nemohol stať”. Roky chodil na terapeutické sedenia, pastorálne poradenstvo, skupinovú psychoterapiu, čo všetko stálo samozrejme nemalú sumu. Vytrvalo sa účastnil bohoslužieb, modlitieb, programov učeníctva a špeciálnych ex-gay programov. Voľný čas trávil s ex-gay literatúrou, nahrávkami prednášok, biblickým štúdiom. Viac ako 2 roky strávil pobytom v špeciálnom ex-gay centre “Love in Action”. Napriek všetkému nič nezmenilo jeho homosexuálnu orientáciu. Až napokon pochopil, ako hovorí, že Boh ani od neho nechce, aby sa stal niekým, kým sa stať nemôže… V roku 2005 sa stretol s Christine Bakke a v roku 2007 spoločne založili “On-line komunitu pre tých, ktorým sa podarilo prežiť ex-gay skúsenosť”http://www.beyondexgay.com/ – “On-line community for those who have survived ex-gay experiences”.

Video: Ex-ex-gay Peterson Toscano
Christine Bakke sa do ex-gay hnutia zaradila presne 10 rokov pred tým, ako s Toscanom vytvorili ex-ex-gay on-line fórum. Tiež vtedy brala na smrť vážne slogan EXODUSU “Zmena je možná!”. Prešla viacerými programami niekoľkých ex-gay združení, službou oslobodenia (ktorej sa inak vraví aj exorcizmus), tzv. reparatívnou terapiou, hodinami každodenných modlitieb a prosieb o “zmenu”, ktorá sa neudiala. Cestu uzdravenia teraz nachádza v tom, že otvorene prijíma svoju gay-identitu a úprimne hovorí o svojom príbehu a negatívnej skúsenosti s ex-gay hnutím.

“Niekedy mám pocit, že angažovanosť v ex-gay hnutí je takmer ako neúplná operácia na zmenu pohlavia. Prežijete určité zmeny, takže už sa nedokážete vrátiť k tomu, čo bolo. Ale nedokážete sa ani pohnúť vpred. A kam potom patríte? Mám pocit, akoby som bola navždy poznačená. Navždy zahanbená kvôli premárneným rokom a kvôli škode, ktorú som si tak spôsobila. Navždy poznačená tak, že neviem nájsť svoje miesto ani v gay-komunite, ale ani v heterosexuálnom svete.” Christine Bakke

Video: Ex-ex-gay Christine Bakke
Postupne sa k ich príbehu na http://www.beyondexgay.com pridávajú ďaľšie a ďaľšie. Vyše 100 ex-ex-gay ľudí mohlo zdieľať svoje príbehy osobne na konferencii “Ex-Gay Survivors Conference“, ktorá sa udiala práve vďaka Christine a Petersonovi. Okrem nich sa na jej organizácii podieľalo aj združenie “Soulforce”http://www.soulforce.org.
Jeho zakladateľ Mel White sa tiež desaťročia pokúšal potlačiť svoju homosexualitu. Od skončenia štúdií v roku 1963 pôsobil 30 rokov v prostredí evanjelikálnych cirkví ako známy pastor, profesor teológie, prednášateľ, autor viacerých kresťanských bestsellerov a úspešný tvorca kresťanských dokumentárnych filmov. Pritom tiež prešiel rokmi psychoterapie, poradenstva, aj elektrošokovej terapie. Napriek všetkému, aj manželstvu a otcovstvu, sa v jeho homosexualite nič nezmenilo. Až sa napokon v roku 1993 rozhodol pre verejný coming-out. V roku 1998 založil združenie Soulforce, ktoré sa cestou nenásilia snaží zlepšiť postavenie a pochopenie homosexuálov v civilnej i cirkevnej spoločnosti.

Video: Ex-ex-gay Mel White
89% čiže tisíce sklamaných
“Ex-ex-gay, former ex-gay, ex-gay survivor“ . Stačí zadať podobné heslo do vyhľadávača na internete a vynorí sa množstvo informácií a mnoho mien. Ešte viac je však tých ex-ex-gayov, o ktorých sa nikde nepíše, a ktorých mená sa nikdy nedozvieme. Ak by sme brali vážne napr. výskum Dr. Spitzera, ako ho prezentuje kresťanskou pravicou dotovaný ex-gay “Národný ústav pre výskum a terapiu homosexuality” NARTH (National Association for Research and Therapy of Homosexuality, http://www.narth.com/docs/evidencefound.html), 11% homosexuálnych mužov, zo skupiny tých, čo sa snažili “prekonať” svoju homosexualitu, dosiahlo úplnú zmenu. Čo ale s tými 89%, ktorí zmenu nedosiahli…? Práve oni vytvárajú čoraz početnejšiu ex-ex-gay skupinu.

Ak berieme vážne tvrdenia EXODUSU, že s cieľom “prekonať” homosexualitu sa na stovky ex-gay združení v celom svete obracajú tisíce ľudí, potom z toho logicky vyplýva aj existencia 89% čiže tisícov sklamaných, dezorientovaných a často napokon osamelých ex-ex-gayov. Väčšina z nich totiž neexistuje nijakým organizovaným spôsobom. Aj samotný výraz “ex-ex-gay” sa zjavoval spočiatku len sporadicky. K ex-ex-gay konferencii 2007 viedla dosť dlhá a postupná cesta. A aj tá sa týkala zatiaľ hlavne USA. Mohli by sme na nej spomenúť viacero udalostí, ktoré možno postupne vplývali na zviditeľnenie ex-ex-gay reality.

1997 Americká psychologická asociácia (American Psychological Association) prijala rezolúciu (Resolution on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation), varujúcu pred “reparatívnou terapiou” ( “reparative therapy, conversion therapy, sexual reorientation therapy” ), ktorej cieľom je “liečba” homosexuálov, a pre ktorú neboli prezentované dôveryhodné vedecké dôkazy.

1998 Americká psychiatrická asociácia () vydala vyhlásenie (Position on Psychiatric Treatment and Sexual Orientation), v ktorom sa hovorí: “Možné riziká 'reparatívnej terapie' sú veľké, vrátane depresie, úzkosti a sebadeštruktívneho správania, keďže terapeutov postoj tak len posiľňuje spoločenské predsudky voči homosexualite, čím môže posilniť sebanenávisť, ktorou pacient už i tak dosť trpí. (…) Mnohým pacientom, ktorí prešli 'reparatívnou terapiou', boli podľa ich vlastných slov, homosexuáli skreslene prezentovaní ako nešťastné, osamelé individuá, ktoré nikdy nenájdu prijatie a vnútorné naplnenie. Fakt, že aj keď je človek gay alebo lesbička, môže nájsť šťastie a nap?ňajúce osobné vzťahy, je zamlčiavaný. Nehovorí sa ani o inom prípadnom vysporiadaní so spoločenskou stigmatizáciou. (…) Preto Americká psychiatrická asociácia odmieta terapie ako sú 'reparatívna', 'konverzívna' terapia, založená na presvedčení, že homosexualita je duševná nezriadenosť alebo na presvedčení, že pacient by mal zmeniť svoju homosexuálnu orientáciu.”

V roku 1998 tiež organizácia Human Rights Campaign uviedla project “Lúč svetla” ("Ray Of Light project"), ktorého cieľom bolo vyniesť na svetlo negatívne ovocie ex-gay združení. Obrátila sa ako na odborníkov z oblasti duševného zdravia, tak aj na bývalých ex-gayov, aby zverejnili svoje príbehy a skúsenosti. Human Rights Campaign v rámci projektu publikovala štúdiu “Mission Impossible – Prečo reparatívna terapia a ex-gay združenia zlyhávajú" (“Mission Impossible – Why Reparative Therapy and Ex-gay ministries fail”).

V tom istom roku aj organizácia National Gay and Lesbian Task Force vydala dve publikácie na podobnú tému – “Ako čeliť ex-gay mýtom” (“Challenging the ex-gay myth”) a “Vypočítavý súcit – Ako ex-gay združenia slúžia politickému útoku kresťanských pravicových strán” (“Calculated Compassion – How The Ex-Gay Movement Serves The Right's Attack on Democracy”).

V roku 1998 začala pôsobiť aj web-stránka “Ex-gay tuláci” “E x-Gay Nomad” http://www.members.aol.com/exgaynomad/exg.htm (funkčná aj v roku 2008). Prezentuje skupinu ľudí, ktorí sa sklamali v ex-gay hnutí, kde napriek svojmu nespornému úsiliu nijakú zmenu k heterosexualite nedosiahli. Opisujú svoje skúsenosti, svoju dezorientáciu a neschopnosť nájsť svoje miesto a pozývajú k dialógu ďaľších, ktorých cesta bola podobná.


Video: Prešli sme ex-gay programom

 

Pokračovanie v časti 2.

 

Páči sa vám tento článok?