Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


“Homosexualita skracuje život!”

uverejnené dňa 29. 01. 2009 | Autor/ka: Prevzaté viz. zdroj

Keď sa „vedecký“ výskum robí na objednávku... Alebo – ako funguje anti-gay lobby: Vopred stanoví žiadaný výsledok – podporujúci jej vieru a ideológiu – a následne dop?ňa hodnoty „výskumu“ tak, aby ňou chcený výsledok podporili... Človek ako taký je nepodstatný – hlavné sú žiadané čísla. Paródia na vedu, výsmech čestnosti, defigurácia pravdy. Žiaľ – v mene Boha... História sa iba opakuje... 

Aj vás takýto výsledok výskumu prekvapil?

 

 

“Homosexualita skracuje život!” Tak k takémuto záveru sa na základe vedeckej analýzy dopracoval Dr. Paul Cameron z Inštitútu pre výskum rodiny v Colorade. Výsledok výskumu je priam neuveriteľný. Homosexualita skracuje život v priemere o 24 rokov, kým napríklad fajčenie len o 1 až 7 rokov!

 

"Kto nám dáva právo odsudzovať fajčenie a podporovať homosexualitu? V dnešných časoch sa v celom západnom svete detí učia o škodlivosti fajčenia a o tolerovaní inej sexuálnej orientácie," povedal Dr. Cameron.

 

Na základe jeho výskumu sa dožijú homosexuáli v priemere 43 rokov, čo je o 24 rokov kratšie ako heterosexuáli. „Súvislosť homosexuálnej orientácie a priemernej d?žky života je očividná. Vďaka tomuto zisteniu by mali byť deti varované pred nebezpečenstvom homosexuality, ktorá ich ohrozuje viac než fajčenie. Školy, ktoré propagujú prohomosexuálne orientované učebné osnovy, by sa mali zamyslieť nad svojimi prioritami," dodal Cameron.

 

Aj vás takýto výsledok výskumu prekvapil? Nie ste sami. Preto by sa asi žiadalo vyhľadať si nejaké podrobnejšie informácie o Dr. Cameronovi a jeho vedeckej práci. Pozrime sa na to teda bližšie.

 

 

Kto je vlastne pán doktor Cameron

 

Kto je vlastne pán doktor Cameron? Nuž, tento pán vedec, okrem toho, že pôsobí na Inštitúte pre výskum rodiny (predtým Ústav pre vedecký výskum sexuality) v Colorade v Spojených štátoch, je aj dlhoročným aktivistom v boji proti homosexuálom.

 

V roku 1992, aby mohol obhajovať Coloradský zákon obmedzujúci práva homosexuálov, sa stal poradcom Coloradskej hlavnej štátnej zástupkyne Gale Nortonovej. Tá sa neskôr za vlády Georga Busha stala ministerkou vnútra a obhajovala dodatok k ústave, ktorý obmedzoval ľudské práva založené na sexuálnej orientácii.

 

Neskôr sa pán Cameron stal základným zdrojom "odborných" informácií pre všetkých odporcov a bojovníkov proti právam homosexuálov.

Mimochodom, počas jeho bohatej vedeckej kariéry ho stihli v roku 1983 vylúčiť z Americkej psychologickej asociácie, zhodou okolností práve pre sťažnosti na jeho výskumné metódy.

 

V článkoch, ktoré od roku 1993 o homosexuáloch napísal, možno nájsť dlhý zoznam úžasných tvrdení.

Podľa nich je napríklad šanca, že sa homosexuál dožije staroby, menšia ako 2% v prípade, že príčinou smrti bol AIDS a stredná d?žka života bola 39 rokov. Ak bola príčina smrti iná, stredná d?žka života bola 42 rokov a šanca dožitia sa staroby 9%. Na základe vzorky 163 (slovom stošesťdesiattri) lesbiček vypočítal ich strednú d?žku života na 44 rokov a 20% šancu na dožitie sa staroby. (Zdroj: Cameron, Paul; Playfair, William L.; Wellum, Stephen: D?žka života homosexuálov)

 

Medzi jeho ďalšie perličky z výskumu patria:

- homosexuáli majú 116-krát väčšiu pravdepodobnosť, že budú zavraždení

- homosexuáli majú 24-krát väčšiu pravdepodobnosť, že spáchajú samovraždu.

- homosexuáli majú 18-krát väčšiu pravdepodobnosť, že sa stanú obeťou autonehody

- homosexuáli majú 22-krát väčšiu pravdepodobnosť, že umrú na infarkt ako beloši a 11-krát väčšiu pravdepodobnosť ako černoši

 -lesbičky majú 487-krát väčšiu pravdepodobnosť, že zomrú inou ako prirodzenou smrťou

 

 

Ako teda dospel k týmto záverom?

 

Ako dospel k týmto záverom? Nuž, čo sa týka metód samotného výskumu, tak tie boli vskutku jednoduché. Spolu s dvoma spolupracovníkmi čítal nekrológy a sledoval správy úmrtiach v novinách a niektorých heterosexuálnych a homosexuálnych časopisoch, údaje spriemeroval a nakoniec výsledné dáta zverejnil ako odhady o d?žke života homosexuálov a pravdepodobnosti smrti. Podľa čoho však vyberal nekrológy a na základe čoho určoval, či ide naozaj o homosexuála alebo heterosexuála, nevysvetlil.

 

A čo si o metódach tohto “výskumu” myslia štatistici?

Nick Eberstadt z Amerického inštitútu podnikania prezentoval reakcie aj svojich kolegov demografov slovami: „Metódy, ktoré ste mi ukázali, sú smiešne.“ „Nemusíte byť predsa štatistik, aby ste si uvedomili, že údaje, ktoré dostanete sú len z úzkeho štatistického súboru a dostanete len vek m?tvych ľudí. Väčšia skupina homosexuálov z rovnakej generácie, ktorí ešte žijú a budú žiť dlhšie, sa vo vzorke proste neobjaví.” povedal John Karon z Centra kontroly chorôb a prevencie.

 

Ďalší kritici poukazujú na to, že väčšinu úmrtí zo vzorky tvorili úmrtia na AIDS, čo reprezentuje iba údaje o takto chorých. Takže výskum nám neudáva žiadnu mieru medzi d?žkou života a sexuálnou orientáciou.

Ako sa vyjadril Harry Rosenberg, riaditeľ Národného štatistického centra pre zdravie, zo štatistík o úmrtnosti nevyplýva žiaden dôkaz, že HIV negatívni homosexuáli by žili kratšie ako heterosexuáli. Práve naopak, na základe ich dlhoročných údajov žijú homosexuálne orientovaní muži o málo dlhšie ako heterosexuáli, pretože homosexuáli majú v priemere vyššie vzdelanie a tým pádom vyšší príjem.

 

 

Bezcenný “výskum”

 

A ako vysvetliť tie neuveriteľné pravdepodobnosti o neprirodzenej a násilnej smrti homosexuálov? Nuž – jednoducho. Pán doktor Cameron totiž sledoval hlavne správy z novín a tam sa články o prirozdenej smrti veľmi často nevyskytujú. Žurnalisti píšu skôr o senzačných udalostiach.

 

Takže celý tento výnimočný výskum, o ktorom vydala tlačovú správu aj TASR, je prinajlepšom bezcenný. Ale aspoň chvíľu mali niektoré noviny fantastický nadpis článku.

 

Aby som však nebol až taký kritický ku snahe pána doktora. Predsa sa len našiel niekto, kto túto štatistiku využil - bolo to zopár antihomosexuálnych extrémistov a Austálska kresťanská lobby...

 

 

Autor/ka: Marek Kuzma

Publikované: 06.04.2007

Zdroj: http://marekkuzma.blog.sme.sk/c/90039/Homosexualita-skracuje-zivot.html

 

Zdroj: marekkuzma.blog.sme.sk

Páči sa vám tento článok?