Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


Vyjadrenie Iniciatívy Inakosť k snahám KDS zviditeľniť sa za pomoci gejov a lesieb

uverejnené dňa 02. 03. 2009 | Autor/ka: Prevzaté viz. zdroj

Je smutné, ak v súčasnej vážnej celospoločenskej situácii nevedia títo politici osloviť občanov inou témou, ako opakovaným strašením homosexuálmi.

Iniciatíva Inakosť vníma návrh KDS, aby bol prijatý ústavný zákon potvrdzujúci, že manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorým by sa tiež mala znemožniť právna ochrana párov rovnakého pohlavia, ako snahu niektorých politikov a politických strán o zviditeľnenie sa pomocou homosexuálov.

 Na Slovensku nie je spochybňované manželstvo ako zväzok muža a ženy.

 Nie je tomu tak ani v návrhu na zavedenie inštitútu životného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia, ktorý Iniciatíva Inakosť predložila ako podklad pre vypracovanie nového Občianskeho zákonníka.

Tento zákon má odstrániť diskrimináciu párov rovnakého pohlavia na základe ich sexuálnej orientácie a umožniť im naplniť svoje základné ľudské právo - prežiť svoj život dôstojne a plnohodnotne.

 V Správe o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii v rokoch 2004 - 2008, ktorú prijal Európsky parlament v stredu 14. januára 2009 sa hovorí:

„Európsky parlament vyzýva tie členské štáty, ktoré tak doposiaľ neučinili, aby prostredníctvom uplatnenia zásady rovnosti prijali legislatívne kroky na odstránenie diskriminácie, ktorej sú vystavené niektoré páry na základe sexuálnej orientácie“.

 Aj aktuálne sociologické prieskumy potvrdzujú, že občania Slovenska nezaspali v 19. storočí a v zásade nemajú námietky proti prijatiu zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia tak, ako je to dnes už vo väčšine štátov EÚ, ktoré rešpektujú základné ľudské práva, ako je aj právo všetkých občanov na plnohodnotný a dôstojný život.

 Sme presvedčení, že aj na Slovensku bude raz takýto zákon prijatý a táto téma prestane byť zneužívaná na politické účely.

 Július Kolenič

predseda správnej rady Iniciatívy Inakosť

e-mail: julius.kolenic@inakost.sk

 Publikované: 19.01.2009

Zdroj: http://www.inakost.sk/index.php?page=clanok_detail&id=75&idp=&ids=

Zdroj: inakost.sk

Páči sa vám tento článok?