Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


Inakosť vyzýva vládu na odsúdenie násilností v Rusku a prijatie Národného dňa proti homofóbii v SR

uverejnené dňa 25. 07. 2009 | Autor/ka: Prevzaté viz. zdroj

17. máj je celosvetovo uznávaný ako Medzinárodný deň proti homofóbii.
V súvislosti s týmto dňom Iniciatíva Inakosť vyzýva na rešpektovanie práv ľudí všetkých sexuálnych orientácií a na ukončenie homofóbnej diskriminácie a násilia na Slovensku.

Homofóbia je neopodstatneným strachom a negatívnymi pocitmi v súvislosti s homosexuálnymi ľuďmi a homosexualitou. Často sa prejavuje v podobe odmietania a diskriminačného správania sa voči osobám s inou sexuálnou orietáciou alebo ľuďom, ktorí su takto vnímaní.

Iniciatíva Inakosť v tejto súvislosti víta stanovisko Verejného ochrancu práv SR, Pavla Kandráča, ktorý vo svojej Správe za rok 2008 nedávno apeloval na Národnú radu Slovenskej republiky i  vládu SR, aby pri svojej ďalšej činnosti venovali problematike rovnosti osôb „LGBT“ (lesby-gayovia-bisexuáli-transsexuáli) a osôb so zmeneným pohlavím zvýšenú pozornosť aj na úrovni legislatívnej činnosti.

„Sme presvedčení, že jedným z hlavných zdrojov homofóbie na Slovensku je aj neexistencia zákonnej úpravy partnerských zväzkov  gejov a lesieb.  Je úlohou vlády a národnej rady túto diskrimináciu čím skôr odstrániť,“ hovorí Július Kolenič z Inakosti.

V súvislosti so včerajším násilným potlačením pochodu gejov a lesieb v Moskve, Iniciatíva Inakosť odsudzuje tento policajný zásah ako neadekvátny a porušujúci základné ľudské práva. Inakosť vyzýva tiež vládu SR, aby tento a podobné činy odsúdila a vo svetle boja proti diskriminácii ustanovila 17. máj za Národný deň proti homofóbii na Slovensku.

V Bratislave, 17. mája 2009

Július Kolenič
predseda správnej rady Iniciatívy Inakosť


Zdroj: http://www.inakost.sk/index.php?page=clanok_detail&id=117&idp=&ids=

Zdroj: inakost.sk

Páči sa vám tento článok?