Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


Hľadám

uverejnené dňa 27. 10. 2009 | Autor/ka: Johannes

Hľadám ťa smútkom umorený,
hľadám ťa túžbou poranený,
hľadám ťa v tichu, v nočnom bdení,
hľadám ťa i dňom unavený,
raz snáď nájdem, vytúžený -
hľadám, čakám a dúfam.
Zaslepenosť

Mesiac na nebi mlčanlivý
na zem sa díva
pozerá
hľadí
a len sa diví
čo len tí ľudia robia
hemží sa ľudské mravenisko
zažíhajú sa svetlá klamlivé
noc premieňajú na deň
a nevidia
aké je krásne
jeho
svetlo
Svetielko

Svetielko maličké
vo vánku jarnom
ticho sa chveje
plamienok bliká
na knôte sviečky
plamienok
život
nedovoľ človek
aby ho sfúkla
letná bezstarostná búrka
chráň ho do zimy
kým sám nezhasne
pod mäkkým snehom
zabudnutia
až kým Jar nepríde nova
***

Hovoriť striebro - mlčať zlato
ústa zamknuté zlato strážia
kým iné zas sa striebra nenabažia
rozhadzujúc ho po uliciach
lži a klebety šíria sa svetom
pochlebovači lížu päty mocných
prach budú lízať
ten ich zadusí
až kameň pravdy
zdrví nohy z hliny
a socha zo striebra
so zlatou hlavou
v pancieri z bronzu
čo mečom železným svetu vládne
do prachu spadne...

Páči sa vám tento článok?