Slovo na dnes


Odkazy k Bohu


Odporúčame


Vyhľadávanie na skránke


WEB HELP

  • Google Translate/Prekladač
  • Google Search/Vyhľadávač
  • iGoogle
  • Bookmarks/Záložky


ROZHOVORY

Rozhovory so zaujímavými ľuďmi na tému viery, kresťanstva, homosexuality, osobných skúseností, atď.Marek Nikolov: “V zdravej rodine homosexuál nevyrastie...”

uverejnené dňa 28. 01. 2009 | Autor/ka: Karol Sudor | Zdroj: www.sme.sk

Homosexualita je sociálno - patologickým javom, tvrdí v rozhovore Marek Nikolov. Združenie Pastor Bonus, ktorému šéfuje, tvrdo bojuje proti registrovaným partnerstvám, respektíve adopciám detí homosexuálmi. 

celý text >>

Je správné, že není uniformita, že je více křesťanských proudů

uverejnené dňa 20. 10. 2008 | Autor/ka: Prevzaté viz. zdroj | Zdroj: www.christnet.cz

Svatopluk Karásek je evangelický duchovní, písničkář a spisovatel, bývalý poslanec. Roku 1976 byl spolu se skupinou The Plastic People of the Universe odsouzen na osm měsíců. Roku 1977 podepsal Chartu 77 a až do své emigrace pracoval v manuálních profesích. Roku 1980 emigroval do Rakouska, odkud odešel do Švýcarska, kde od roku 1981 až do roku 1997 působil jako evangelický farář. Po roce 1990 často kázal i v ČR, především v Praze, kde se roku 1997 stal farářem. celý text >>

Na složité otázky nejde dát jednoduché odpovědi

uverejnené dňa 26. 07. 2008 | Autor/ka: Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. | Zdroj: halik.cz

Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. o homosexualite, rozdieloch v spiritualite Slovákov a Čechov, sekularizácii Európy a umení sprevádzať ľudí na ich duchovnej ceste.

celý text >>

Bratotvorenie – Zmluvné priateľstvo včera a dnes

uverejnené dňa 11. 05. 2008 | Autor/ka: Marta Frišová, Andrea Puková | Zdroj: ganymedes.info

S teológom, jazykovedcom a gréckokatolíckym kňazom Jozefom Pavlovičom o homosexualite, bratotvorení, východnej cirkvi a teologickej pornografii celý text >>

Ako to ohrozí tradičnú rodinu?

uverejnené dňa 06. 04. 2008 | Autor/ka: Radovan Kr?márik | Zdroj: izurnal.sk

Deti v rodinách homosexuálov neohrozujú rodičia, ale spoločnosť. Tvrdí to psychologička a odborníčka na problematiku sexuálnych menšín Andrea Sváková. celý text >>

Věřící, transsexuál (FtM), ženatý

uverejnené dňa 06. 04. 2008 | Autor/ka: Petra Dvořáková | Zdroj: translide.cz

S láskavým dovolením autorky, Petry Dvořákovej, prinášame úryvok z jej knihy Proměnené sny – Deset rozhovoru o iluzích a deziluzích, které přináší víra (Host, Brno 2006). Ide o zbierku rozhovorov s ľuďmi, ktorí prešli zápasom o uchovanie viery v Boha v rôznych komplikovaných životných situáciách, v sklamaní aj beznádeji. Jedným z nich je 26-ročný Pavel, transsexuál (FtM – Female to Male = prešiel zmenou pohlavia zo ženy na muža). Otvorene podáva svoj príbeh, hovorí o svojom živote, o hľadaní svojej identity aj o hľadaní vzťahu s Bohom. Uvádzame tu aspoň krátku časť z jeho rozprávania. celý text >>

Patří víra v Boha do 21. století?

uverejnené dňa 10. 02. 2008 | Autor/ka: Redakce www.vira.cz | Zdroj: vira.cz

Výber z rozhovoru s biskupom Petrom Esterkom, podplukovníkom letectva USA celý text >>

Liečba homosexuality je somarina

uverejnené dňa 10. 02. 2008 | Autor/ka: Karol Sudor | Zdroj: SME

Aj my sami musíme zmeniť správanie. Nestačí vykrikovať "akceptujte ma, lebo som teplý", tvrdí homosexuál, ktorý si želal vystupovať pod menom Ivan Kobner.

Narodil sa v roku 1964, celý život žije v Bratislave. Je homosexuál, s partnerom žijú spolu viac ako desať rokov. V mladosti sa neúspešne pokúšal o liečbu, jeho partner sa v dôsledku nej pokúsil o samovraždu. Zaujíma sa o umenie, film, literatúru a plávanie.

celý text >>

Rozhovor s morálním teologem ThDr. Liborem Ovečkou

uverejnené dňa 16. 04. 2007 | Autor/ka: Redakce Logos | Zdroj: http://logos.gl.cz/ls-dokumenty/ovecka.phtml

Mohl byste se našim čtenářům představit? Co vás přivedlo ke kněžství a k morální teologii?
I já jsem, jako Jaromír Nohavica, viděl divoké koně, jak běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor, hnáni touhou, jež je vedla až za obzor. V jakémsi záblesku prozření, ve kterém se otvírají nebesa, jsem kdysi pochopil, že to největší, co může dávat smysl mému životu, je služba pravdě, svobodě, lásce a přátelství, že Boží království pravdy, spravedlnosti a lásky už začíná mezi námi a že má smysl mu sloužit až do krajnosti. Touha člověka, životní touha ho žene až na hranici života. Mě posléze přivedla na místo, kde nyní jsem - katolický kněz, řeholník, salesián Dona Boska, člověk svými názory a postoji pro mnohé těžko přijatelný, člověk chodící po výšinách hor, nahlížející do hloubky jezer i nebes, morální teolog, ředitel Jaboku - Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy. Ta se snaží pracovat pro záchranu ohrožené mládeže, pro pomoc lidem v nouzi, lidem vyřazeným ze společnosti a strádajícím či postiženým jakýmkoliv způsobem, i nedostatkem duchovní svobody. celý text >>

Španielsko nie je víťazstvo

uverejnené dňa 30. 12. 2005 | Autor/ka: Katarína Dugovičová | Zdroj: LIVE!

S ?udovítom Tancerom zo spoločenstva Medzipriestor, ktoré združuje veriacich homosexuálov. celý text >>

...vybojovať si právo na život v cirkvi

uverejnené dňa 23. 11. 2004 | Autor/ka: Radovan Geist | Zdroj: Slovo č. 47

Kamila, Gabo, ?ubo, Patrik, členovia organizácie Medzipriestor

Mená Kamila, Gabo, ?ubo a Patrik sú, samozrejme, vymyslené. Vymyslené však nie sú názory a osudy týchto štyroch ľudí, členov organizácie veriacich gejov a lesbických žien Medzipriestor, ktorí hľadajú spôsob, ako “žiť vieru, ale aj plnohodnotné rovnakopohlavné vzťahy”. Narážajú pri tom na dvojitú hradbu nepochopenia – na homofóbne názory vládnuce v celej spoločnosti a súčasne na predsudky ich vlastného cirkevného spoločenstva.

Zhováral sa Radovan Geist

celý text >>

Rozhovor s pastorem Svobodné reformované církve

uverejnené dňa 11. 11. 2004 | Autor/ka: InterHom | Zdroj: InterHom

Sergiusz Wróblewski rozmlouvá s lotyšským pastorem Ernestem Ivanovsem. celý text >>

Rozhovor s Petrem V. Lochmanem o vztahu homosexuality a víry

uverejnené dňa 21. 10. 2004 | Autor/ka: Tomáš Zdechovský | Zdroj: christnet.cz

Rozhovor s jedným z autorov českých internetových stránok o homosexualite a viere vira.kluci.cz. celý text >>